چهارشنبه 3 بهمن 1397
 
 
رادیولوژی
 

عنوان واحد :رادیولوژی       رئیس بخش: -

مسئول واحد: علیرضا نجف زاده کارشناس رادیولوژی  شماره تلفن داخلی: داخلی 26

تعدادپرسنل:  5 کارشناس رادیولوژی،1کاردان رادیولوژی،1منشی

شرح اقدامات

بخش رادیولوژی شامل یک اتاق رادیوگرافی ،یک اتاق تاریک خانه ،یک اتاق سونوگرافی  می باشداین بخش آماده پذیرش تمامی بیماران سرپایی ، بستری و اورژانسی وتصادفی  درتمامی ساعات شبانه روزمی باشد.

اخیراً دستگاه رادیوگرافی باظرفیت 630 میلی آمپر از طرف معاونت درمان تهیه و دستگاه پروسس پروتکت نیزهمزمان،نصب وراه اندازی شده است


این واحد دارای یک دستگاه سونوگرافی نیز می باشد که در روزهای صبح یکشنبه  و عصر چهارشنبه آماده ارائه خدمات و انجام سونوگرافی برای مراجعه کنندگان محترم  می باشد.

این بخش دارای یکدستگاه رادیوگرافی پرتابل فیلیپس باظرفیت 20میلی آمپروترالی اورژانس می باشد

تمامی گرافیهای ساده ازجمله:

شکم (ایستاده ،خوابیده)درصورت اورژانسی بودن باتشخیص پزشک معالج بدون آمادگی ،K.U.B و لومبوساکرال باآمادگی 12ساعته (خوردن روغن کرچک)،توراسیک ، سرویکال ،Skull ،chest ، pelvice

واندامهای فوقانی وتحتانی دراین مرکز بصورت روتین انجام می گیرد.

لازم به ذکراست که سایرپوزیشن های Skull شامل سینوس ،تاون وکالدول وگرافی آدنوئید(تشخیص لوزه سوم)نیزدراین مرکز درصورت درخواست پزشکان متخصص محترم انجام می گیرد.

بخش رادیولوژی فاقد آرشیومی باشد و تمامی کلیشه های رادیوگرافی به بیماران عودت داده می شود.


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/14
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1595