سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 28 بهمن 1397 English
جستجو:  
 
مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ارزشیابی سال 1395 از میان 8 مرکز تحقیقاتی مصوب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان رتبه ی نخست را در استان کسب نمود.
اخبار و تازه ها
آقای دکتر مسعود سپهری منش، استادیار دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات ارولوژی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1397 انتخاب شدند.
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.
دعوت به همکاری از فارغ التحصیلان برتر رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی (مرد و زن) که واجد شرایط مندرج در سایت rap.hbi.ir می باشند، بعنوان دستیار پژوهشی جهت فعالیت در مراکز تحقیقاتی