جستجو:  
یکشنبه 3 تیر 1397
هدف: هدف از این پرسشنامه ، بررسی ابعاد مختلف تشکیل دهنده شبکه مدیریتی کلارک می باشد. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.
سوالات
شماره ملی:
شماره شناسنامه:
1.کار چالشی لذت بخش است.
2.جهت بهبود عملکرد با کارکنان مشورت می کنم.
3.هیچ چیزی به اندازه کسب هدف با اهمیت نیست
4.به جزئیات در انجام وظایف پیچیده توجه می شود.
5. انجام چندین وظیفه پیچیده در یک زمان برای شما آسان است.
6. شکستن پروژهای بزرگ به وظایف کوچک قابل مدیریت، برای شما آسان است.
7. مدیریت زمان به طور اثر بخش انجام می شود.
8. تحلیل مسائل لذت بخش است.
9. به کاربران مفاهیم و رویه های جدید در کار از طریق مطالعه کتابها مقالات و مجلات مرتبط با حرفه ام صورت می گیرد.
10. از مشارکت تیمی در تصمیم گیری حمایت می کنم.
11. بر وظایف جدید نظارت می کنم.
12.از مطالعه مقالات ، کتب و مجلات درباره اموزش، رهبری و روانشناسی لذت می برم و از آنها در عمل استفاده می کنم.
13.هنگام اصلاح اشتباهات ، من درباره به مخاطره افتادن روابط نگران نمی باشم.
14.جزییات وظایف پیچیده را برای کارکنانم تشریح می کنم.
15.هیچ چیز با اهمیت تر از ایجاد یک تیم بزرگ نمی باشد.
16.به حریم افراد احترام قائل می شوم.
17.درباره بهبود عماکرد یا رفتار کارکنان با انها مشورت می کنم.