جستجو:  
دوشنبه 28 خرداد 1397
مشخصات فردی
کد ملی:
شماره شناسنامه:
سوالات
هدف: بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جملهف با توجه به طیف، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، علامت بزنید.
1-من از کار کردن برای این سازمان در حال حاضر رضایت دارم.
2-وظایف شغلی ام ارزشمند و رضایت بخش است.
3-کار من چالشی و جالب است.
4-من از اینکه عضوی از این سازمان هستم، به خود می بالم.
5-من به ایجاد موفقیت در سازمان متعهد هستم.
6-من به مدت سه سال است که برای این سازمان کار می کنم.
7- من مطمئنم که می توانیم با چالش های آینده کسب و کار با موفقیت مواجه شویم.
8-با من با بزرگی و احترام رفتار می شود.
9- من از ازادی مورد نیاز برای شغلم بر خوردارم.
10-من در تصمیماتی که بر کارم اثر می گذارند، مشارکت می کنم.
11-کاری که من انجام می دهم، برای موفقیت سازمان بسیار با اهمیت است.
12-من انتظار دارم که نتایج با اهمیت و منطقی ایجاد کنم.
13- من از فرصت هایی که برای رشد و توسعه ام ایجاد شده، راضی هستم.
14- من معتقدم که می توانم به ارزوهایم در زمینه مسیر شغلی در این سازمان دست پیدا کنم.
15-من از سطح تعادل بین زندگی کاری و شغلی ام رضایت دارم.
16- من برای تنظیم کارم جهت تامین اهداف کسب و کار و تعادل نیازهای شخصی و خانوادگی ام ، انعطاف پذیر هستم.