جستجو:  
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396
دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد بمنظور ساخت پروژه مرکز پژوهشی ، آموزشی و درمانی بنیاد علم ودانش پروفسور سمیعی در رشت پیمانکاران واجد صلاحیت را براساس بخشنامه شماره 30593 مورخ 5/3 /95 امور نظام فنی و اجرایی ارزیابی نماید

دانشگاه علوم پزشکی گیلان درنظر دارد بمنظور ساخت پروژه مرکز پژوهشی ، آموزشی و درمانی بنیاد علم ودانش پروفسور سمیعی در رشت پیمانکاران واجد صلاحیت را براساس بخشنامه شماره 30593 مورخ 5/3 /95 امور نظام فنی و اجرایی ارزیابی نماید . شرایط ارزیابی شامل موارد ذیل است :

1- دارای رتبه ابنیه حداقل 3 ( شامل عملیات خاکی ، اجرای پی و اسکلت سازه ) از سازمان برنامه و بودجه

2- برآورد تقریبی پروژه 160 میلیارد ریال می باشد .

3- مدت اجرای پروژه 15 ماه شمسی و دوره تضمین 18 ماه می باشد .

4- داشتن سابقه اجرای حداقل یک پروژه دولتی با مساحت حداقل 20000 متر مربع با مبلغ پیمان حداقل 160 میلیارد ریال و پیشرفت حداقل 50 % در پنج سال اخیر

5- تکمیل فرم های خود ارزیابی قابل دریافت از واحد امور قراردادهای دانشگاه و ارائه مستندات کامل درخواستی

از کلیه پیمانکاران داوطلب و واجد شرایط دعوت می گردد با مراجعه به نشانی رشت خیابان پرستار ساختمان شماره 1 دانشگاه طبقه همکف اتاق شماره 137 دفتر کمیسیون مناقصات دانشگاه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار اولیه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب شماره 2178384440006 بنام درآمدهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان نزد بانک ملی ، نسبت به دریافت و تکمیل فرم خودارزیابی اقدام و تا تاریخ 95/11/20 نسبت به تحویل مستندات درخواستی در فرم ها اقدام نمایند . هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

توجه : عدم ارائه هر یک از مدارک درخواستی موجب حذف داوطلب از فرایند ارزیابی خواهد بود .

 
    گروه خبري   :   اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع
تاریخ    :   1395/11/05
تعداد دفعات مشاهده    :   281 بار
ساعت    :   09:53:20
نظرات کاربران
نظرشما
نام :
آدرس صندوق الکترونیکی :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :