جستجو:  
دوشنبه 4 تیر 1397
تاریخ 1395/10/07     تعداد دفعات مشاهده 3092 بار     ساعت 08:11:10     گروه خبري اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع

قابل توجه معرفی شدگان مرحله اول آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان مورخ 95/08/21 صرفاً در رشته های پرستاری – مامایی – کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباط و عملیات (پرستار – پزشک) مهلت ارسال مدارک تا روز 95/10/16 می باشد

قابل توجه معرفی شدگان محترم مرحله اول آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان مورخ 95/8/21 صرفاً در رشته های پرستاری مامایی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباط و عملیات (پرستار پزشک) مهلت ارسال مدارک تا روز 95/10/16 می باشد (از مراجعه حضوری جدا خوداری فرمایید)

در خصوص سایر رشته های شغلی زمان ارسال مدارک متعاقبا و پس از اعلام نتایج از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد .

توجه:

کلیه معرفی شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مورخ 95/8/21 صرفاً در رشته های پرستاری – مامایی – کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباط و عملیات (پرستار – پزشک) که از سوی سازمان سنجش آموزش جهت انجام مراحل بعدی در کارنامه معرفی گردیده اند ،می بایست حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 95/10/16 ، مدارک ذیل را به آدرس: گیلان – رشت – خیابان پرستار – روبروی شرکت دارو پخش – معاونت توسعه(ساختمان مرکزی شماره 1) دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( امور استخدام ) کد پستی 4193713111 از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند(صرفاٌ پست پیشتاز)

· داوطلبان می بایست مدارک را صرفاً از طریق پستی ارسال نمایند و به هیچ وجه به صورت حضوری ، مدرکی از داوطلبان اخذ نمی گردد. لذا از مراجعه حضوری به دانشگه جداً خودداری فرمائید .

روی پاکت پستی حتماً قید نمایید مربوط به آزمون استخدام آبان ماه 95 دانشگاه

مدارک ارسالی شامل موارد ذیل می باشد:

1- ارسال تصویر فرم پرینت ثبت نام اینترنتی

2- ارسال تصویر قبولی از کارنامه که در آن فرد جهت انجام امور بعدی استخدام معرفی گردیده اند .

3- کپی تمامی صفحات شناسنامه

4- کپی کارت ملی (پشت ورو)

5- 2 قطعه عکس4*3 پشت نویسی شده

6- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت از آن (پشت و رو) ویژه برادران

7- کپی گواهی رانندگی ب2 (جهت رشته فوریتهای پزشکی) (لازم به ذکر است افراد زیر 24 سال چنانچه فاقد گواهینامه مذکور باشند در صورت قبولی می باید تعهد محضری مبنی بر اخذ گواهینامه تا پایان 24 سالگی ارائه نمایند و در غیر اینصورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی میگردد. )

8- تصویر گواهی دائم یا موقت اتمام تحصیلات دانشگاهی

9- تصویر گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی و یا تصویر معافیت از طرح لایحه نیروی انسانی یا اصل گواهی حین انجام طرح نیروی انسانی (گواهی انجام حین طرح بایستی در واحدهای تابعه علوم پزشکی گیلان با ذکر تاریخ شروع و پایان و از محل انجام طرح صادر شده باشد )

10- اصل گواهی اشتغال به طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که به استناد بخشنامه شماره 100/854 مورخ 93/7/16 طرح خود را تمدید نموده اند .

11- گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح برای مشمولین قانون پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت(غیر از دانشگاه علوم پزشکی گیلان ) می گذرانند .

12- گواهی اشتغال مشمولین تعهدات ضریب k با توجه به شرابط بند 4 شرایط اختصاصی آزمون استخدامی

13- در صورتی که جزء 3% سهمیه معلولین می باشید اخذ و ارسال اصل گواهی توان خواه معلولیت از سازمان بهزیستی استان مربوطه الزامی می باشد

14- تصاویر اولین و آخرین قرارداد به همراه اصل تاییدیه گواهی ریز پرداخت بیمه از اداره بیمه شهرستان مربوطه (مختص افرادیکه بصورت قراردادی در واحدهای تابعه دانشگاه شاغل می باشند)

15-1 بومی شهرستان : داوطلبانی که در ثبت نام اینترنتی بومی شهرستان انتخاب نموده اند، بایستی یکی از مدارک ذیل را به همراه سایر مدارک پست نمایند.

الف-یکی بودن شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان مورد تقاضا(کپی تمام صفحات شناسنامه داوطلب یا درصورت تاهل هر2 نفر ارسال نمایند)

ب-یکسان بودن محل تقاضای همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) با شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان (گواهی یا حکم تائید شده کارگزینی همسر ، پدر یا مادر اعم از شاغل و بازنشسته که محل خدمت درآن قید شده باشد ارسال نمایند)

ج-در صورت استفاده از سهمیه بومی تحصیلی ، طی شدن حداقل چهار(4) سال از سنوات (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان)به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان مورد تقاضا (گواهی از آموزش و پرورش شهرستان مربوطه ارسال نمایند)

د-در صورت استفاده از سهمیه بومی پرداخت بیمه (حق بیمه متقاضی )داشتن حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضا (اصل گواهی یا پرینت تائید شده پرداخت بیمه از اداره بیمه شهرستان مربوطه ارسال نمایند)

ه-در صورت استفاده از سهمیه بومی پرداخت بیمه (حق بیمه پدر ، مادر یا همسر ) داشتن حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای پدر، مادر و یا همسر داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضا (گواهی یا پرینت تائید شده پرداخت بیمه از اداره بیمه شهرستان مربوطه ارسال نمایند)

15-2 بومی استان : داوطلبانی که در ثبت نام اینترنتی بومی استان انتخاب نموده اند، بایستی یکی از مدارک ذیل را به همراه سایر مدارک پست نمایند.

الف-یکی بودن استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان مورد تقاضا(کپی تمام صفحات شناسنامه داوطلب یا درصورت تاهل هر2 نفر ارسال نمایند)

ب-یکسان بودن محل تقاضای همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) با استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان (گواهی یا حکم تائید شده کارگزینی همسر ، پدر یا مادر اعم از شاغل و بازنشسته که محل خدمت درآن قید شده باشد ارسال نمایند)

ج-در صورت استفاده از سهمیه بومی تحصیلی ، طی شدن حداقل چهار(4) سال از سنوات (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان)به صورت متوالی یا متناوب در استان مورد تقاضا (گواهی از آموزش و پرورش استان مربوطه ارسال نمایند)

د-در صورت استفاده از سهمیه بومی پرداخت بیمه (حق بیمه متقاضی )داشتن حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای داوطلب در استان محل مورد تقاضا (اصل گواهی یا پرینت تائید شده پرداخت بیمه از اداره بیمه استان مربوطه ارسال نمایند)

ه-در صورت استفاده از سهمیه بومی پرداخت بیمه (حق بیمه پدر ، مادر یا همسر ) داشتن حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای پدر، مادر و یا همسر داوطلب در استان محل مورد تقاضا (گواهی یا پرینت تائید شده پرداخت بیمه از اداره بیمه استان مربوطه ارسال نمایند)

16 استفاده کنندگان از سهمیه ایثارگری مندرج در آگهی آزمون استخدامی

الف - اصل گواهی تایید ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یا شهرستان ارسال نمایند

ب اصل گواهی مدت حضور حداقل شش ماه داوطلبانه در جبهه (از بسیج سپاه پاسداران و جهادگران ) یا کپی خوانا پشت و روی کارت ایثار مختص دارندگان کارت ایثارگری برای سهمیه رزمنده ارسال نمایند

17 استفاده کنندگان از شرایط سنی شاغل غیر رسمی سایر دستگاه های اجرایی مندرج در شرایط اختصاصی آزمون استخدامی :

الف : ارسال اصل گواهی ریز پرداخت بیمه از اداره بیمه استان یا شهرستان مربوطه

در خصوص سایر رشته های شغلی زمان ارسال مدارک متعاقبا و پس از اعلام نتایج از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد .

نظرات کاربران
نظرشما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :