جستجو:  
سه شنبه 2 بهمن 1397

 
 
توضیحات
کاربر گرامی

لطفا جهت دریافت فایل مربوطه از قسمت زیر بر روی پوشه نام مورد نظر کلیک و سپس بر روی  فایل مورد نظر جهت دانلود، کلیک نمائید.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1391/08/04
 
     
 
 
دریافت فایلهای مهم
فایل های قابل دانلود > دریافت فایلهای مهم
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 7 | فایل(ها): 23 | مجموع: 57,143 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1395/11/20 12:09:48
1 - دستورالعمل اجرایی استفاده از ماموریت آموزشی.pdf 728 ک.ب.
1391/10/18 09:18:48
2-دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی.pdf 1,434 ک.ب.
1391/10/18 09:19:04
3-دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی.pdf 230 ک.ب.
1391/10/18 09:19:16
4- دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی.pdf 399 ک.ب.
1391/10/18 09:19:30
5-دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل.pdf 304 ک.ب.
1391/10/18 09:19:40
6-دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان.pdf 338 ک.ب.
1391/10/18 09:19:53
7-دستورالعمل مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و مراقبت، شیردهی و بدون حقوق.pdf 1,190 ک.ب.
1391/10/18 09:20:09
8-بخشنامه.pdf 90 ک.ب.
1391/10/18 09:18:32
Bazneshastegi2.14.1.1.rar 13,315 ک.ب.
1392/05/30 11:56:14
bime isargaran .91.rar 5,041 ک.ب.
1391/11/24 12:06:47
PayrollSystem2.17.4.2.rar 10,475 ک.ب.
1391/12/10 08:37:03
thumbs پوشه
1395/11/20 12:09:48
اقلام حقوق و مزایای پزشک خانواده پوشه
1395/11/20 12:09:48
بخشنامه ها و فرم ها ارتقارتبه 1(27-4-91.rar 1,074 ک.ب.
1391/08/18 10:54:57
تعهد نامه محضري.doc 23 ک.ب.
1396/03/22 09:23:25
تعهدات پرداخت نشده واحدها -911129.xls 32 ک.ب.
1391/11/29 14:19:40
تنظیمات برنامه حسابداری تعهدی - 26-03-94.pdf 139 ک.ب.
1394/03/26 09:43:17
شرح حکم پرسنل تبصره 3 و 4 تیر 91 پوشه
1395/11/20 12:09:48
فرم اطلاعات همسر و فرزندان.xlsx 9 ک.ب.
1395/11/18 09:36:02
فرم نیروی انسانی 1391 پوشه
1395/11/20 12:09:48
فلاپي بانك 911227.rar 27 ک.ب.
1391/12/28 09:11:52
فلاپي بانك و گزارش اضافه كاري انتخابي.rar 36 ک.ب.
1391/12/20 09:05:23
کد اموال دانشگاه گيلان 960116.html 377 ک.ب.
1396/01/19 11:10:51
گزارش خدمات درماني 13920513.rar 24 ک.ب.
1392/05/14 09:01:35
ماموريت 92.txt 6 ک.ب.
1392/07/17 09:30:02
نرم افزار سازمان بازنشستگي و فايل خروجي حقوق دستمزد.rar 11,340 ک.ب.
1392/05/27 10:35:10
نسخه جدید نرم افزار پرسنلی پوشه
1397/10/02 14:23:57
نسخه جدید نرم افزار حقوق و دستمزد 2.17.4.2.rar 10,501 ک.ب.
1391/12/10 09:04:36
نسخه جدید نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین آبان ماه 91 پوشه
1395/11/20 12:09:49
بالا