جستجو:  
چهارشنبه 20 فروردین 1399

 
 
معرفی و شرح وظایف
 
 
همکاران
چاپ

 

مهدی دشتی

مسئول امورمالی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن تماس مستقیم : 01333346480

01333326063 - داخلی 226

پست الکترونیک: dashti_mehdi@ymail.com

 
 

کاظم کرمی

کارشناس امور مالی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

تلفن تماس : 01333326063 داخلی 226

پست الکترونیک:  kazem.karami1350@gmail.com

 
 

الهام ساحلیان

کارشناس امور مالی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت مالی

01333326063 - داخلی 226

پست الکترونیک:

 
 
 
     
 
 
معرفی و شرح وظایف
چاپ

معرفی امور مالی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:

اداره امور مالی ستاد مرکزی به طور مستقیم زیر نظر مدیر امور پشتیبانی و رفاهی می­باشد که وظیفه تهیه و تنظیم صورت خلاصه­های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری، تشخیص حساب­ها، صدور اسناد حسابداری با توجه به نظام مالی و صنعتی مدون دانشگاه، اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت به موقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی، ارائه گزارش­های لازم به مراجع استفاده کننده، نگاهداری مناسب اسناد و مدارک مالی و همچنین ثبت و نگهداری دفاتر قانونی تهیه تراز آزمایشی ماهانه را عهده­دار می­باشد.

 

شرح وظایف:

1-ثبت کلیه اسناد حسابداری در سیستم نظام نوین مالی و پیگیری­های لازم.

2-تهیه و تنظیم اسناد مالی مربوط به کلیه قراردادها

3-ثبت و نظارت بر کلیه اسناد صادره از زیرسیستم­های انبار، اموئال و تدارکات

4-تهیه و تنظیم مغایرت بانکی ماهانه

5-بایگانی و نگهداری کلیه اسناد حسابداری