جستجو:  
پنجشنبه 9 بهمن 1393

 
 
لیست مهمانسراها

 

شماره تلفن مهمانسراهای دانشگاه علوم پزشکی کشور

شماره تماس آقای مقیمی : 09113371175 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/06/03