سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 8 آذر 1393 English
جستجو:  
لیست مهمانسراها

 

شماره تلفن مهمانسراهای دانشگاه علوم پزشکی کشور

شماره تماس آقای مقیمی : 09113371175 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/06/03