جستجو:  
یکشنبه 21 مهر 1398
پرسشنامه نظرسنجی وضعیت خدمات رفاهی دانشگاه  
 
اطلاعات فردی
 جنسیت
 جایگاه شغلی
لطفا شاخص های زیر را ارزیابی نموده و امتیاز مورد نظر را انتخاب نمایید
اقامت و پذیرایی در خوابگاه ارفع تهران
 میزان سهمیه های اختصاصی
 فرایند درخواست اقامت در خوابکاه ارفع تهران
 سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده در خوابگاه ارفع تهران
 هزینه تعیین شده برای هر شب اقامت
 اطلاع رسانی و تبلیغات
اقامت و پذیرایی در مشهد مقدس
 میزان سهمیه های اختصاصی
 فرایند درخواست اقامت در مشهد مقدس
 سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده در مشهد مقدس
 هزینه تعیین شده برای هر شب اقامت
 اطلاع رسانی و تبلیغات
اقامت و پذیرایی در سایر شهرستان ها
 میزان سهمیه های اختصاصی
 فرایند درخواست اقامت در سایر شهرستان ها
 سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده در سایر شهرستان ها
 هزینه تعیین شده برای هر شب اقامت
 اطلاع رسانی و تبلیغات
خدمات بیمه تکمیلی
 تعدادمراکز درمانی طرف قرارداد
 نحوه دریافت اسناد هزینه ای
 زمان و نحوه واریز وجوه مربوط به هزینه های درمانی
 میزان تطابق پرداختی ها با هزینه های انجام شده
تسهیلات رفاهی نقدی و غیر نقدی
 در قالب واریز به حساب( در مناسبت ها )
 در قالب شارژ بن کارت
 در قالب سبد کالا
 زمان توزیع سبد کالا
 نحوه توزیع سبد کالا
 کیفیت و نوع کالاها
تقدیر از دانش آموزان ممتاز
 نحوه فراخوان، ثبت نام و اطلاع رسانی
 نحوه اهدا جوایز
تسهیلات بانکی
 فرایند و مدت زمان دریافت تسهیلات
 میزان تسهیلات اعطایی تا کنون
 تعداد بانک های طرف قرارداد
 اطلاع رسانی و تبلیغات
باشگاه های ورزشی ستاد
 وضعیت امکانات و تجهیزات موجود باشگاه آقایان
 وضعیت امکانات و تجهیزات موجود باشگاه بانوان
 موقعیت مکانی و فضای باشگاه آقایان
 موقعیت مکانی و فضای باشگاه بانوان
 زمان های پیش بینی شده جهت استفاده کارکنان
 اطلاع رسانی و تبلیغات
نظرخواهی خدمات رفاهی ارائه شده دانشگاه
 لطفا سایر نظرات و پیشنهادات خویش را مرقوم فرمایید