جستجو:  
شنبه 1 مهر 1396

 
 
معرفی و شرح وظایف

 

 

 

  مدیر توسعه سازمان و  تحول اداری دانشگاه 
 
 نام : نجم اله
 نام خانوادگی : طایفه
 شماره تماس : 33322030 - 013
 E-Mail  :
 
شرح وظایف

تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه
برنامه ریزی برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری ، توسعه و ترویج مفاهیم تحول در دانشگاه
برنامه ریزی و استقرار نظام پیشنهادها جهت بهره برداری از نظرات کارکنان و مردم در بهبود ارائه خدمات
برنامه ریزی برای نهادینه کردن نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه
استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشگاه
تهیه پیشنهادهای بازنگری و اصلاح ساختار ، شرح وظایف واحدها و پست های سازمانی به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع
بررسی و ارائه پیشنهادهای ادغام ، انحلال و یا ایجاد واحد های سازمانی به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع
بررسی و ارائه پیشنهادهای حذف ، ایجاد و تبدیل پست های سازمانی مورد نیاز واحد های تابعه به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع
بررسی مسائل و مشکلات تشکیلاتی واحد های تابعه دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب
و اصلاحی به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری
بررسی موارد انتصاب و تغییر عنوان ، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربی کارکنان شاغل در قالب کمیته های مربوط در دانشگاه
مهندسی مجدد ، تحلیل و طراحی سیستم ها و روش های انجام کار با هماهنگی و همکاری واحد های مرتبط
تعیین و پیشنهاد الویت های اصلاح روش ها ، رویه ها و فرآیندهای انجام کار در واحد ها به شورای تحول اداری دانشگاه برای ارتقاء بهره وری ، کارایی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها

مشارکت در نیاز سنجی ، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارشناسان تخصصی در ستاد و واحد های تابعه دانشگاه
نظارت بر حسن اجرای ساختار و تشکیلات مصوب دانشگاه
نظارت بر ابلاغ های سطوح سرپرستی ، مدیریتی و سایر کارکنان منطبق با تشکیلات مصوب دانشگاه
نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب ، انتصاب و تغییر مدیران در قالب شورای تحول اداری دانشگاه
نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه های مرتبط مانند طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب در دانشگاه
نظارت بر اجرای صحیح احکام کارگزینی مرتبط با تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
نظارت بر بکارگیری نیروی انسانی در واحد های ستادی و اجرایی دانشگاه مطابق پست های مربوط
پایش مستمر اجرای برنامه های عملیاتی معاونت توسعه دانشگاه از طریق نرم افزار مربوط
به روز کردن مستمر بانک های اطلاعاتی مرتبط با تشکیلات ، طبقه بندی مشاغل ، برنامه ریزی عملیات و سایر بانک ها
هماهنگی با واحد های درون بخشی برای پیشبرد برنامه های مرتبط
تهیه و ارائه پیشنهاد های کاربردی برای طرح در شوراها و کمیته های برون سازمانی مرتبط با حوزه کاری و پیگیری مصوبات
مستند سازی و تعیین فرآیند ها ، شاخص ها و ابزارهای نظارتی در حوزه مربوط
تهیه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال به مسئولین مربوط
انجام مطالعات مستمر در خصوص ساختارهای سازمانی کارآمد و پویا و استقرار نظام ها و سبک های نوین مدیریت برای انجام کارآمد ماموریت ها و وظایف اصلی
انجام مطالعات مستمر در خصوص طراحی شغل ، تجزیه و تحلیل شغل و شرایط احراز شغل


 
 

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/06/12
 
     
 
 
قوانین و مقررات

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/11