جستجو:  
پنجشنبه 23 آذر 1396

چاپ

v   برقراری حقوق ازکارافتادگی .

v   صدور احکام بازنشستگی عادی .

v   صدور احکام بازنشستگی زودتراز موعد.

v   صدور احکام بازنشستگی – با سنوات ارفاقی .

( شرایط سخت و زیان آور و جانبازان و آزادگان )

    v برقراری حقوق وظیفه .
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/25
چاپ
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   1  کل مراجعات:   3831