جستجو:  
شنبه 29 مهر 1396

چاپ

 شرح وظایف واحد

 

 • درخواست وجه تنخواه گردان و توزیع آن بین واحدها.

 • دریافت اعتبار مصوب ، تخصیص و درخواست وجه آنها و توزیع بین واحدها .

 • دریافت موافقت نامه ها به لحاظ کنترل و نظارت هزینه ها .

 • دریافت اسناد هزینه از واحدها.

 • نگهداری و مطالعه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره مربوط به امور فنی و عمرانی .

 • تهیه تراز عملیاتی ماهیانه و سالیا نه و فرمهای مربوطه.

 • پاسخ واخواهی های دیوان محاسبات.

 • تهیه گزارش هزینه در مقاطع مختلف.

 • دریافت صورت وضعیتهای ارسالی از طریق دفتر فنی .

 • کنترل و نظارت برعملکرد عمرانی کل واحدها.

 • شرکت در مناقصه ها و تحویل های موقت و قطعی .

 • کنترل و نظارت حسابهای سپرده ، ضمانتنامه ها ، اوراق مناقصه ، پیش پرداختها ، علی الحسابها ،

 • کنترل و نظارت درخصوص امضاء اشخاص حقوقی و حقیقی درقسمت امضاء گیرنده وجه .

 • کنترل و نظارت درخصوص درج شماره چک ها دراسناد هزینه و پیوست بودن مدارک کسور .

 • کنترل و نظارت درخصوص تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و مانده موجودیها و چک های صادره .

 • کنترل و نظارت برثبت صحیح و به موقع برگه های حسابداری و تهیه و تنظیم ترازماهیانه و سالیانه و فرمهای مربوطه و امضاء آنها.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/11
چاپ

 عملیات اجرایی

 

1- تعمیرات بیمارستانهای استان :

به علت قدمت بیمارستانهای استان و شرایط خاص آب و هوایی استان نیاز به تعمیر و بازسازی گسترده بخشهای مراکز درمانی می باشد.

 

 2- ساخت و تکمیل بیمارستانهای جدید الاحداث :

به منظور برخورداری شهرستانهای فاقد مراکز درمانی بیمارستانی با توجه به میزان جمعیت و فاصله مناطق صعب العبورآنها با نزدیک ترین بیمارستانهای شهرستان مجاور ایجاد بیمارستانهای جدیدالاحداث ضروری می باشد.

 

 3- ایجاد بانک پوست دانشگاه علوم پزشکی گیلان :

به منظورتکمیل عملیات ارائه خدمت دربخش ترمیمی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت و اجرای آخرین فناوری پیشرفته پزشکی و کمک به سلامت بیماران ایجاد بانک پوست ضروری است .

 

 4-احداث و تکمیل و تجهیز 6 پایگاه اورژانس استان :

به منظورکیفیت بهینه خدمات رسانی به مصدومین جاده ای و امنیت و فراغت خاطر مسافرین جاده ای و احداث و تجهیز پایگاههای اورژانس جاده ای ضروری به نظر می رسد . همچنین نقش درمان فوریتهای پیش بیمارستانی نیز دراین خصوص تقویت می گردد.

 

 5- احداث و تکمیل مراکز بهداشتی درمانی استان :

به دلیل گسترش بهداشت عمومی دراقصی نقاط استان و ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به روستاهای استان اجرای احداث مراکز بهداشتی درمانی ضروری می باشد.

 

 6- تعمیر و تجهیز خانه ها و مراکز بهداشتی درمانی استان :

به منظوربهبود فضاهای فیزیکی ارائه خدمات بهداشتی درمانی درسطح استان و افزایش عمر مفید کاربری آنها و تعمیر واحدهای بهداشتی درمانی ضروری می باشد و همچنین مکانیزه شدن عملیات اداری ، مالی و ثبت اسناد بهداشتی درمانی و تجهیزواحدهای بهداشتی درمانی ضروری می باشد.

 

 7- احداث و تجهیز خانه های بهداشت استان :

به منظورتسریع درارائه خدمات بهداشتی درمانی وافزایش کیفیت خدمات رسانی درسطح استان ، احداث و تجهیز خانه های بهداشت ضروری می باشد.

 

8- احداث ستاد شبکه های بهداشت و درمان استان :

به منظور هماهنگی درمدیریت واحدهای بهداشتی درمانی و انجام درارائه خدمات بهداشتی ، ایجاد شبکه بهداشت ودرمان و احداث ستاد شبکه الزامی می باشد.

 

 9- تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات :

به منظورتعمیر و بازسازی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی موجود درحال بهره برداری ( اعم از دانشکده ها ، خوابگاهها ) و تعمیر و بازسازی ابنیه و تأسیسات و تجهیز آنها ضروری می باشد.

 

 10- بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها :

لزوم بهسازی و نوسازی تجهیزات پزشکی و اداری بیمارستانهای سطح استان درجهت ارتقاء خدمات درمانی مندرج دراهداف سازمانی ، اجرای این طرح از توجیهات لازم برخوردار می باشد. ( عملیات نوسازی و تعویض قطعات ملزومات ، تجهیزات پزشکی و اداری بیمارستانهای سطح استان ) .

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/10/30
چاپ
مدارک لازم جهت تکمیل اسناد مثبته طرحهای عمرانی

پروژه های پیمانی

پروژه های امانی

1

موافقتنامه

1

موافقتنامه

2

تصویر قرارداد به خصوص صفحات اول و صفحه مبلغ و آخرین صفحه که امضاء پیمانکار و کارفرما دارد

2

درخواست خرید مصالح با امضاء های مجاز و قانونی                      

3

تصویر صورتجلسه مناقصه و یا استعلام کتبی و گزارش واگذاری

3

فاکتور خرید مصالح و لوازم با تائید کارپرداز

4

برآورد ریالی رایانه ای مورد تائید گروه فنی

4

قبض انبار با امضاهای مجاز

5

صورت وضعیت همراه با ریز متره و تائید یه صورت وضعیت با امضاء معاونت توسعه دانشگاه

5

قرارداد دستمزد عملیات و یاصورتجلسه دستمزد یا فاکتور دستمزد ( بسته به میزان ریالی )

6

سند هزینه با امضاهای مجاز مسئول حسابداری و مدیر شبکه و گیرنده وجه

6

تائید ناظر گروه فنی مبنی برصحت انجام کار                 ( روی سند و یا طبق نامه ای جداگانه ) با ذکر نام و عنوان و امضای ناظر

7

فیش بانکی پرداخت شده مالیات ( رایانه ای )

7

سند هزینه با امضاهای کامل و مجاز

8

فیش بیمه پرداخت شده تامین اجتماعی ( رایانه ای )

8

فیشهای پرداختی بیمه و مالیات قرارداد

9

فیش واریزی حسن انجام کار ( سپرده )

 

 

10

فیش شن و ماسه واریزی به استانداری درصورت وضعیتهای قطعی

 

 

11

تصویر ضمانتنامه حسن انجام معامله .

 

 

12

مکاتبه ابلاغ مازاد قرارداد (10% و یا 25% )

 

 

13

صورتجلسه های تغییر مشخصات پروژه

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/09/17
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2989