جستجو:  
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396

چاپ
o  نظارت بر وصول درآمدهای اختصاصی

o  نظارت بر صدور تعرفه های درمانی در قبال وصول درآمدها
 
o  کنترل واریز درآمدهای وصولی به حساب های غیر قابل پرداخت مربوطه
 
o  نظارت بر انتقال درآمدهای حاصله به حساب های خزانه
 
o  نگهداری حساب درآمدهای اختصاصی و تهیه گزارش لازم
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/11
چاپ
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   2  کل مراجعات:   2854