جستجو:  
سه شنبه 8 فروردین 1396

 
 
گروه کارشناسان تشکیلات و بهبود روش ها
چاپ

o  تهیه و تنظیم مجموعه هدف ، وظایف و پست های سازمانی مربوطه و پیشنهاد آن به مقامات مافوق بمنظور پیشنهاد به وزارتخانه متبوع

o  تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط 

o  انجام مطالعات مستمر به منظور حل مشکلات سازمانی با ارائه روش های نو وساده و تعیین جا و مکان لوازم کار 

o  تهیه و تنظیم آخرین فهرست سیستم ها و روش های اختصاصی ، مشترک و عمومی دستگاه متبوع 

o   کاربینی و کارسنجی بر اساس الگوهای موجود و تهیه طرح های اصلاحی 

o  انجام مطالعات در جهت طراحی روش های مناسب بلحاظ راهنمائی ارباب رجوع در دستگاه مربوطه

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/04
چاپ

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

معصومه معانی

رئیس گروه کارشناسان تشکیلات و بهبود روش ها

299

زهرا اسفندیاری

کارشناس تشکیلات

299

لیلا یعقوبی

کارشناس تشکیلات

299

هاجر قاسمیان طالقانی

کارشناس سیستم ها و روش ها

286

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/07
چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/07
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/07

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/07
 
 
شرح وظایف رسته های شغلی
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری گروه کارشناسان تشکیلات و بهبود روش ها >شرح وظایف رسته های شغلی > شرح وظایف رسته های شغلی
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 8 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
اداری-مالی پوشه
1395/10/28 15:55:03
اموراجتماعی پوشه
1395/10/28 15:55:17
آموزشی-فرهنگی پوشه
1395/10/28 15:55:31
بهداشتی-درمانی پوشه
1395/10/28 15:55:52
خدمات پوشه
1395/10/28 15:56:04
فناوری اطلاعات پوشه
1395/10/28 15:56:20
فنی-مهندسی پوشه
1395/10/28 15:56:32
هیات علمی پوشه
1395/10/28 15:54:45
بالا
 
     
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   1  کل مراجعات:   4185