جستجو:  
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

چاپ

اعضاء کمیته طرح تکریم دانشگاه

1

دکتر علی داودی

معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کمیته استانی طرح تکریم

3

محمدحسن حمیدی

مدیر خدمات پشتیبانی و عضو کمیته طرح تکریم

4

کبری پورصفر

مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی و عضو کمیته طرح تکریم

5

دکتر بابک پاکدل

مدیر حراست و عضو کمیته طرح تکریم

6

اختر خوشدل

رئیس اداره بازرسی و عضو کمیته طرح تکریم

8

معصومه شریفی

کارشناس معاونت آموزشی و عضو کمیته طرح تکریم

9

علی اسماعیلی

کارشناس معاونت بهداشتی و عضو کمیته طرح تکریم

10

مهندس فرید خلیلی

رئیس آزمایشگاه معاونت غذا دارو و عضو کمیته طرح تکریم

11

نسرین مختاری

رئیس دانشکده پرستاری مامایی رشت و عضو کمیته طرح تکریم

12

دکتر روشن عاشوری

مدیر مرکز آموزشی درمانی الزهرا ( س ) و عضو کمیته طرح تکریم

13

رسول سلمان قاسم

مدیر معاونت تحقیقات و فنآوری و عضو کمیته طرح تکریم

14

سیده طاهره بهروزی زاد

مسئول دبیرخانه کمیته طرح تکریم

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/26
چاپ
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   2061