جستجو:  
جمعه 1 تیر 1397

چاپ
مدارک مورد نیاز جهت وام جعاله
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

1- اصل و کپی شناسنامه تسهیلات گیرنده(تمامی صفحات) و ضامنین

2- اصل و کپی کارت ملی تسهیلات گیرنده (پشت و رو) و ضامنین

3- گواهی حقوق تعهد کسر اقساط تسهیلات گیرنده به همراه فیش حقوقی

4- گواهی حقوق تعهد کسر اقساط ضامن به همراه فیش حقوقی

5- اصل و کپی صفحات سند مالکیت(یا نسق)

6- سفته به ارزش....................................ریال(150% مبلغ تسهیلات)

7- ارائه شماره حساب نزد شعبه برای تسهیلات گیرنده و ضامنین

8- جعاله تا سقف 000/000/150 ریال یک نفر ضامن و مبلغ بالاتر دو نفر ضامن

9- تکمیل فرم های مربوطه در شعبه
 
10- مبلغ اقساط هر ماهه 000/080/6 ریال
 
11- مدت باز پرداخت : 3 ساله
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/06/04
چاپ

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام قرض الحسنه

 کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

1- اصل و فتوکپی شناسنامه تسهیلات گیرنده(تمام صفحات) و ضامن

2- اصل و فتوکپی کارت ملی تسهیلات گیرنده و ضامن

3- اصل گواهی حقوق تعهد کسر اقساط تسهیلات گیرنده به همراه فیش حقوقی

4- اصل گواهی حقوق تعهد کسر اقساط ضامن گیرنده به همراه فیش حقوقی

5-سفته به ارزش....................................ریال(120% مبلغ تسهیلات)

6- دفترچه پس انداز قرض الحسنه تسهیلات گیرنده نزد شعبه

7- ارائه شماره حساب ضامن نزد شعبه

8- یکجلد پوشه فنردار

9- در صورتیکه مجمع سن تسهیلات گیرنده و مدت بازپرداخت (36 ماه) زیر 70 سال باشد نیاز به ضامن ندارد و در غیر اینصورت معرفی یک ضامن الزامی است

10- تکمیل فرم های مربوطه شعبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1390/04/15
چاپ
مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات فروش اقساطی خرید خودرو
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

1- اصل و کپی شناسنامه اول و دوم وام گیرنده و ضامنین 2 نفر

2- اصل و کپی کارت ملی وام گیرنده و ضامنین 2 نفر

3- گواهی حقوق کسر اقساط وام گیرنده و ضامنین به همراه فیش حقوقی

4- سفته به مبلغ....................................ریال(150% مبلغ تسهیلات)

5- پیش فاکتور از نمایندگی به مبلغ قیمت خودرو(مبلغ قابل پرداخت تا 80% قیمت خودرو تا سقف 000/000/200ریال)

6- واریز تفاوت مبلغ تسهیلات و قیمت خودرو به حساب متقاضی نزد شعبه

7- ارائه شماره حساب توسط ضامنین

8- تکمیل فرم های مربوطه در شعبه

9- تکمیل فرم آدرس متقاضی و ضامنین و تعهد نامه خرید خودرو
 
10- مبلغ اقساط هر ماهه 000/110/8 ریال
 
11- مدت باز پرداخت : 3 ساله
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/06/04
چاپ
مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات فروش اقساطی خرید کالا
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

1- اصل و کپی شناسنامه صفحه اول و دوم تسهیلات گیرنده و ضامن

2- اصل و کپی کارت ملی تسهیلات گیرنده و ضامن

3- گواهی حقوق کسر اقساط تسهیلات گیرنده و ضامنین به همراه فیش حقوقی

4- سفته به مبلغ....................................ریال(150% مبلغ تسهیلات)

5- پیش فاکتور از فروشگاه لوازم خانگی به مبلغ.....................ریال(125% مبلغ تسهیلات)

6- واریز تفاوت مبلغ فاکتور و تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده نزد شعبه

7- ارائه شماره حساب متقاضی و ضامین نزد شعبه

8- تکمیل فرم افراد تحت تکفل برای کارکنان ذکور

9- تکمیل فرم آدرس متقاضی ضامن
 
10- مبلغ اقساط هر ماهه 000/040/1 ریال
 
11- مدت باز پرداخت : 3 ساله
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1391/02/24