جستجو:  
چهارشنبه 30 خرداد 1397

چاپ
چاپ

مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات قرض الحسنه جهت

کارکنان علوم پزشکی

سقف تسهیلات 6.000.000 ریال

1- درخواست کتبی تسهیلات+ کپی

2- کپی شناسنامه و کارت ملی (2 سری)

3- کپی کارت حساب قرض الحسنه جام(2 سری)

4- کپی حکم کارگزینی (2 سری)

5- پوشه + گیره

6- گواهی تعهد پرداخت وام گیرنده + کپی

7-آخرین فیش حقوقی (2 سری)

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1391/06/18
چاپ
مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات فروش اقساطی خودرو 
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
 

1- درخواست کتبی تسهیلات+ کپی

2- کپی شناسنامه و کارت ملی (2 سری)

3- کپی کارت حساب قرض الحسنه جام(2 سری)

4- کپی گواهی محل سکونت(سند یا اجاره نامه)

5- پیش فاکتور خودرو به نام متقاضی از نمایندگی های مجاز

6- کپی اخرین حکم کارگزینی(2 سری)

7- کپی معرفی نامه(2 سری)

8- پوشه+ گیره

9- آخرین فیش حقوقی(2 سری)

10- گواهی تعهد دریافت وام گیرنده+ کپی

 

شرایط بازپرداخت تسهیلات وام خودرو

 مبلغ تسهیلات 50000.000 ریال

مدت بازپرداخت           36 ماه

مبلغ بازپرداخت اقساط ماهیانه       1.883.000 ریال

نرخ سود پرداختی         21%

سفته

ضامن       2 نفر

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1391/01/28
چاپ

مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات فروش اقساطی خرید کالا  

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

1- درخواست کتبی تسهیلات+ کپی

2- کپی شناسنامه و کارت ملی (2 سری)

3- کپی کارت حساب قرض الحسنه جام(2 سری)

4- کپی گواهی محل سکونت(سند یا اجاره نامه)

5- پیش فاکتور کالا به مبلغ 000/000/25 ریال+ کپی

6- پیش فاکتور خودرو به نام متقاضی از نمایندگی های مجاز

7- کپی اخرین حکم کارگزینی(2 سری)

8- کپی معرفی نامه(2 سری)

9- پوشه+ گیره

10- آخرین فیش حقوقی(2 سری)

11- گواهی تعهد دریافت وام گیرنده+ کپی
 

شرایط بازپرداخت تسهیلات وام کالا

 مبلغ تسهیلات 20.000.000 ریال

مدت بازپرداخت           30 ماه

مبلغ بازپرداخت اقساط ماهیانه       862.000 ریال

نرخ سود پرداختی         21%

سفته                            30 ماهه 469

ضامن یک نفر

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1391/01/28