جستجو:  
چهارشنبه 2 خرداد 1397

تغییر وتحولات دهه های اخیر به قدری عمیق ، گسترده و سریع اتفاق افتاده که تمامی ابعاد و شئونات زندگی فردی و اجتماعی به طور محسوس و نامحسوس ، تحت تاثیر آن قرار گرفته است . در این شرایط ، نیازها و خواسته های بشری از تنوع و تعدد روبه تزایدی برخوردار شده است و سازمان ها برای پاسخگویی بهتر در مقابل مشتریان در راستای اهداف خود که همانا بقاء ، سودآوری و رشد است ، بایستی با بهره گیری  از توان خلاقیت کارکنان ( که سرمایه اصلی آنها را تشکیل می دهند ) ضمن نوآوری در محصولات و خدمات ، توانایی خود را در جهان رقابتی افزایش دهند. 

در چنین فضایی نقش و جایگاه کارآفرینان به عنوان موتور توسعه ، حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی و توسعه یافته ، بسیار بارزتر ، حساس تر و اثر بخش تر از گذشته نزد دولت مردان ، سیاست گذاران و برنامه ریزان مطرح می باشد و به دلیل ارتباط تنگاتنگ خلاقیت و کارآفرینی ، بسیاری از کشورهای توسعه یافته مطابق شرایط ، امکانات و نظام ارزشی و اقتصادی خود اقدام به طراحی و اجرای نظامی تحت عنوان نظام ملی نوآوری نموده اند . درکشور ما نیز جهت اقدام دراین زمینه آشنایی با درک مفاهیم و تعایف از ضروریات اجتناب ناپذیر است. چرا که اولین مرحله برای توسعه موضوع کارآفرینی از سالهای 1950 به بعد درغرب مطرح شد ، همان مطالعه و تحقیق در قالب انتشار کتابهای زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهای آنها ، چگونگی ایجاد کسب و کار شخصی و شیوه های سریع پولدار شدن و تعاریف و نظریه هایی در این خصوص بوده که بعد از آن آموزش کارآفرینی در حوزه های مهندسی و بازرگانی و... مطرح شده و از سال 1970 به بعد دولت ها به تحقیقات در زمینه کارآفرینی و بنگاه های کوچک ، تشویق رشد شرکتهای کوچک و انجام تحقیقات درخصوص نوآوری های صنعتی علاقه مند شدند

مفهوم کارآفرینی ریشه در تفکر ، زیربنای فکری ، سطح تجزیه و تحلیل و زاویه دید دانشمندان مختلف از ابعاد مکاتب اقتصادی ، جامعه شناسی ، روانشاسی ، جمعیت شناسی ، مدیریت و ... دارد و این مفهوم به تدریخ دگرگون گردیده و تکامل یافته است.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/18
یکی از اولویت های برنامه توسعه اقتصادی _ اجتماعی _ فرهنگی کشور ایجاد اشتغال برای قشر جوان ونیروهای مولد جامعه به طور عام وپزشکان وپیرا پزشکان در حوزه فعالیت وزارت بهداشت-درمان وآموزش پزشکی می باشد .

موضوعی که یکی از دغدغه های  اصلی مقام معظم رهبری و از برنامه های جدی ریاست محترم جمهوری همچنین از مصوبات بسیار مهم مجلس محترم شورای اسلامی و اهم برنامه های  مقام وزارت می باشد .

لذا درجهت تحقق این امر مهم معاونت اشتغال در تمامی وزارتخانه ها منجمله وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی تشکیل وبه منظورایجاد اشتغال برای قشر پزشک وپیرا پزشک جویای کار فعالیت خود را آغاز نموند .واحد کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان متعاقب رایزنی با کارشناسان امر اشتغال وکارآفرینی و جمع آوری نکته ها ونظرات صاحب نظران وبرنامه ریزان  اشتغال کشور در صدد انجام این مهم میباشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/10/30
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1390/03/23