جستجو:  
شنبه 1 مهر 1396

 
 
طبقه بندي مشاغل
چاپ
 o   اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل با توجه به آئین نامه ها و مقررات مربوطه

o   هماهنگی با وزارت متبوع در رابطه با اصلاحات احتمالی طرح های طبقه بندی مشاغل با توجه به گسترش و احتیاجات سازمان

o   تعیین نیازهای آموزشی کارکنان بطور سالانه و اولویت بندی آنها و هماهنگی با واحدهای تابعه در این رابطه

o  معرفی کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی مورد نیاز و تهیه شناسنامه آموزشی جهت آنان

o   هماهنگی با وزارت متبوع در خصوص تعیین دوره های شغلی اختصاصی


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/04
چاپ

شماره تلفن مستقیم : 33311348

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

مریم جعفری

رئیس گروه کارشناسان طبقه بندی مشاغل و آموزش

249

اعظم پورعبدی

کارشناس طبقه بندی مشاغل

249

یاسره رئوفی

کارشناس طبقه بندی مشاغل

249

فاطمه حمید اغلی

کارشناس آموزش

286

فاطمه رعنایی

کارشناس آموزش

286

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/04
چاپ
چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/04
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   7893