جستجو:  
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

چاپ

اعضاء کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394

استاد انوش برزیگر

رئیس دانشگاه و کمیسیون تحول اداری

دکتر جمشید محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه

دکتر آبتین حیدرزاده

معاون پژوهشی و عضو کمیسیون

دکتر سید احمد قیامی

فرمانده بسیج اداری دانشگاه و عضو کمیسیون

بهناز شیاری

مدیر تشکیلات ، آموزش و بودجه برنامه ای و عضو کمیسیون

مرجان افشاریان

مدیر امور مالی و عضو کمیسیون

مظفر ابراهیمی

مدیر نیروی انسانی و عضو کمیسیون


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/08/30
چاپ
چاپ