جستجو:  
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

 
 
مدیریت عملکرد
چاپ

کمیته مدیریت عملکرد

1

دکتر جمشید محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رئیس کمیته

2


سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

دبیر

3


رئیس اداره بازرسی

عضو

4


مدیر آمار و فناوری دانشگاه

عضو

5


مدیر منابع انسانی دانشگاه

عضو

6


نماینده معاون توسعه در امور قراردادها

عضو

7

دکتر مهران احسانی

معاون اجرایی معاونت بهداشتی

عضو

8

دکتر محمدمهدی مبرهن

مدیر امور دانشجوئی دانشگاه

عضو

9

رسول سلمان قاسم

مدیر روابط عمومی دانشگاه بین الملل و سمینارها

عضو

10

دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

مدیر امور هیأت علمی دانشگاه

عضو

11


سرپرست اداره تجهیزات پزشکی

عضو

12

دکتر افشین دلیلی

مدیر درمان دانشگاه

عضو

13


کارشناس سیستم ها و روش ها

عضو

14

مریم خادم قاسمی

کارشناس سیستم ها و روش ها

عضو

15

رقیه هاشمی زاده

مسئول دفتر منابع انسانی

عضو

16

خسرو ابراهیم پور

کارشناس امور مالی

عضو

17

رضا اسمعیل پور

کارشناس خدمات اداری

عضو

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/06/11
چاپ
چاپ
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   3601