جستجو:  
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396

چاپ

اعضاء کمیته اصلاح سیستم ها و روش ها

دکتر علی داودی

معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کمیته

بهناز شیاری

سرپرست مدیریت توسعه سازمانی و تحول اداری دانشگاه

گلبن عراق

سرپرست مرکز کامپیوتر معاونت توسعه و عضو کمیته

دکتر حسین رحیمی

نماینده معاونت بهداشتی و عضو کمیته

دکتر افشین جهش

نماینده معاونت درمان و عضو کمیته

دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

مدیر هیئت علمی معاونت آموزشی و عضو کمیته

رسول سلمان قاسم

مدیر روابط دانشگاهی ، اموربین الملل و سمینارها و عضو کمیته

کبری پورصفر

رئیس اداره فرهنگی و عضو کمیته

زهرا اسفندیاری

کارشناس تشکیلات و مسئول دبیرخانه کمیته

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/26
چاپ

شرح وظایف کمیته تخصصی سیستم ها و روش ها 

-          برنامه ریزی و اقدام جهت شناسایی کلیه روش ها و رویه ها و فرآیندهای مورد عمل با همکاری واحدهای تخصصی ( واحد مسئول اجرای روش ها و رویه ها و فرآیندها).

-          تعیین و پیشنهاد اولویت اصلاح و روش ها ، رویه ها و فرآیندهای انجام کار به شورای تحول اداری با گرایش افزایش رضایت مندی ارباب رجوع ، ساده سازی روش ها فراگیری روش ها و تأثیر آنها از افزایش بهره وری دستگاه و کاهش هزینه های مردم دردستگاه اجرایی .

-          بررسی وتائید طرح های اصلاح روش ها و رویه های دستگاه اجرائی که اولویت اصلاح آنها به تصویب شورای تحول اداری رسیده است .

-          تهیه و تنظیم و استقرار نظام کنترل پروژه و نظارت و راهبری طرح های اصلاح روش ها و رویه های دستگاه که از طریق واحدهای تخصصی و یا مؤسسات مشاوره اجرامی گردند.

-          بررسی و تائید صلاحیت مشاوران و مجریان طرح های اصلاح روش هاو رویه های دستگاه .

-          برنامه ریزی برای آموزش کارشناسان و مجریان اصلاح روش ها درآموزش اجرای روش سال اصلاح شده .

-          برقراری ارتباط با دفتر سیستم ها و روش های وزارت متبوع به منظور بهره گیری از تجارب کارشناسان وزارتی وتبادل اطلاعات و تجربیات .


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/12/16
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2383