جستجو:  
سه شنبه 1 اسفند 1396

 
 
کارگروه توسعه مدیریت
چاپ

کارگروه توسعه مدیریت

1

دکتر شاهرخ یوسف زاده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

رئیس کارگروه

2

دکتر پیمان خانجانی

مشاور اجرایی ریاست دانشگاه

عضو

3


معاون دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

4

دکتر شادمان نعمتی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

5

دکتر محمدرضا نقی پور

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

6

دکتر محمدتقی آشوبی

قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

7


معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

8

دکتر جمشید محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

9


معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

10

دکتر افشین شفقی

معاون فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو