جستجو:  
سه شنبه 2 بهمن 1397

 
 
گروه مهندسی مشاغل
چاپ

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

مریم جعفری

رئیس گروه مهندسی مشاغل

249

اعظم پورعبدی

کارشناس مهندسی مشاغل

249

یاسره رئوفی

کارشناس مهندسی مشاغل

286

فیروزه شهبازی

کارشناس مهندسی مشاغل

249

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/18
چاپ
 o   اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل با توجه به آئین نامه ها و مقررات مربوطه

o   هماهنگی با وزارت متبوع در رابطه با اصلاحات احتمالی طرح های طبقه بندی مشاغل با توجه به گسترش و احتیاجات سازمان

o   تعیین نیازهای آموزشی کارکنان بطور سالانه و اولویت بندی آنها و هماهنگی با واحدهای تابعه در این رابطه

o  معرفی کارکنان جهت شرکت دردوره های آموزشی مورد نیاز و تهیه شناسنامه آموزشی جهت آنان

o   هماهنگی با وزارت متبوع در خصوص تعیین دوره های شغلی اختصاصی


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/18
چاپ
چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   10  دیروز:   9  کل مراجعات:   9829