جستجو:  
شنبه 2 شهریور 1398

 
 
کارگروه توسعه مدیریت
چاپ

کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1

دکتر شاهرخ یوسف زاده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

رئیس کارگروه

2

دکتر زهرا حصاری

معاون دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

3

دکتر شادمان نعمتی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

4

دکتر محمد عباسی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

5

دکتر اسماعیل نورصالحی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

6

دکتر محمدتقی آشوبی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

7

دکتر حسین همتی

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

8

دکتر محمد رستم پور

معاون فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   784