جستجو:  
شنبه 17 خرداد 1399

 
 
سنجه هاي معاونت توسعه
چاپ

سنجه

هدف استراتژیک

وجه

میزان درآمد غیرعملیاتی

بهینه سازی و پایداری منابع

ذینفعان

میزان درآمد عملیاتی

نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی

سرانه خدمات رفاهی و ورزشی

ایجاد توازن در نیازهای سازمان و انتظارات ذینفعان

متوسط زمان پرداخت مطالبات غیر پرسنلی

میزان اعتماد

 
 

سنجه

هدف استراتژیک

وجه

متوسط زمان عقد قراردادها

کاهش زمان انتظار خدمات

فرآیندهای داخلی

متوسط دوره پرداخت بدهی‌ها(پرسنلی)

میزان فرآیندهای اصلاح‌شده به فرآیندهای شناسایی‌شده

بهبود پایش و ارزیابی فرآیندهای پشتیبانی

مناقصه‌ها و مزایده‌های برگزارشده

بهبود زنجیره تأمین کالا و خدمات

حجم ریالی هزینه ملزومات اداری سرمایه‌ای

حجم ریالی هزینه ملزومات اداری مصرفی

حجم ریالی خدمات واگذارشده

توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی

میزان درآمد حاصل از واگذاری و مشارکت بخش خصوصی

نسبت فضاهای نوسازی شده به‌کل فضاهای پیش‌بینی‌شده

نوسازی ،بهسازی و توسعه فضای فیزیکی

نسبت فضاهای بهسازی شده به‌کل فضاهای پیش‌بینی‌شده

نسبت درآمد اختصاصی به‌کل منابع هزینه‌ای

مدیریت بودجه و منابع مالی

میزان مصرف حامل‌های انرژی

 
 

سنجه

هدف استراتژیک

وجه

نسبت واحدهای تابعه دارای کارت امتیازی متوازن به‌کل واحدهای تابعه

توسعه سیستم‌ها و روش‌های مدیریتی

ظرفیت‌های سازمانی

میزان تطابق شغل و شاغل در مشاغل مدیریتی

سرانه پیشنهادها

سرانه آموزش کارکنان

توسعه و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی

میزان اثربخشی آموزش‌ها

شاخص انگیزه کارکنان

فرایندهای الکترونیکی شده به‌کل فرایندهای اصلی معاونت

توسعه فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/03
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   7  دیروز:   9  کل مراجعات:   2572