جستجو:  
شنبه 10 خرداد 1399

 
 
سرمایه انسانی
چاپ

کمیته سرمایه انسانی

1

دکتر عباس صدیقی نژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

2

جلیل ربیعی

مدیر منابع انسانی دانشگاه

دبیر

3


 مدیر توسعه سازمانی و تحول اداری دانشگاه

عضو

مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد   عضو
 5 خانم منیره فلک باز  مدیر درمان   عضو

مرتضی حسن زاده مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه عضو
7
محمدرضا پورحسین مدیر امور مالی دانشگاهعضو 
 مدیر حراست دانشگاه  عضو
دکتر حیدر محمودی چناری مدیر بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت  عضو
10
 مهندس گلبن عراق  
رئیس گروه نرم افزار و پورتال
عضو

11 

شهاب شاکریان
کارشناس امور رایانه

عضو

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/01/22
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1082