جستجو:  
شنبه 2 شهریور 1398

 
 
ساختار و فناوریهای مدیریتی
چاپ

کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی مهاونت توسعه دانشگاه

1

دکتر محمدتقی آشوبی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

2

دکتر نجم اله طایفه

 مدیر توسعه سازمانی و تحول اداری دانشگاه

دبیر

3
دکتر اسماعیل نورصالحی
 معاون درمان دانشگاه
 عضو

4

دکتر حامد ابراهیمی

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

عضو

5

رضا ایران پور

مدیر مالی دانشگاه

عضو

6
دکتر فردین مهرابیان
ریاست دانشکده بهداشت
عضو
 7دکتر محمدعباسی
معاونت بهداشتی
عضو
 8 مهندس ساعد دست پیمان
مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی
 عضو
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/03
چاپ
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   3390