جستجو:  
سه شنبه 13 خرداد 1399

 
 
اداره حسابداري منابع و تأمين اعتبار
چاپ

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

پروانه مهدیزاده

رییس اداره حسابداری منابع و تامبن اعتبار

(حسابداری طرح های عمرانی)

305

عباس پیربازاری

حسابدار اداره طرح های عمرانی

314

عبداله سبزگلین

کارشناس اداره طرح های عمرانی

305

زهرا سندی

حسابدار اداره طرح های عمرانی

300

سیده معصومه سیدی نژاد

حسابدار اداره طرح های عمرانی

264

آرزو کوچکی نژاد

رییس اداره اعتبارات

276

فاطمه ابراهیم زاده

کارشناس اداره اعتبارات

278

احیا علیپور

کارشناس اداره اعتبارات

278

پریسا علیجانی پور

کارشناس اداره اعتبارات

276

آرش کاظمی

کارشناس اداره اعتبارات

289

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/17
چاپ

 شرح وظایف واحد

 

 • درخواست وجه تنخواه گردان و توزیع آن بین واحدها.

 • دریافت اعتبار مصوب ، تخصیص و درخواست وجه آنها و توزیع بین واحدها .

 • دریافت موافقت نامه ها به لحاظ کنترل و نظارت هزینه ها .

 • دریافت اسناد هزینه از واحدها.

 • نگهداری و مطالعه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره مربوط به امور فنی و عمرانی .

 • تهیه تراز عملیاتی ماهیانه و سالیا نه و فرمهای مربوطه.

 • پاسخ واخواهی های دیوان محاسبات.

 • تهیه گزارش هزینه در مقاطع مختلف.

 • دریافت صورت وضعیتهای ارسالی از طریق دفتر فنی .

 • کنترل و نظارت برعملکرد عمرانی کل واحدها.

 • شرکت در مناقصه ها و تحویل های موقت و قطعی .

 • کنترل و نظارت حسابهای سپرده ، ضمانتنامه ها ، اوراق مناقصه ، پیش پرداختها ، علی الحسابها ،

 • کنترل و نظارت درخصوص امضاء اشخاص حقوقی و حقیقی درقسمت امضاء گیرنده وجه .

 • کنترل و نظارت درخصوص درج شماره چک ها دراسناد هزینه و پیوست بودن مدارک کسور .

 • کنترل و نظارت درخصوص تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و مانده موجودیها و چک های صادره .

 • کنترل و نظارت برثبت صحیح و به موقع برگه های حسابداری و تهیه و تنظیم ترازماهیانه و سالیانه و فرمهای مربوطه و امضاء آنها.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/11/11
چاپ

 عملیات اجرایی

 

1- تعمیرات بیمارستانهای استان :

به علت قدمت بیمارستانهای استان و شرایط خاص آب و هوایی استان نیاز به تعمیر و بازسازی گسترده بخشهای مراکز درمانی می باشد.

 

 2- ساخت و تکمیل بیمارستانهای جدید الاحداث :

به منظور برخورداری شهرستانهای فاقد مراکز درمانی بیمارستانی با توجه به میزان جمعیت و فاصله مناطق صعب العبورآنها با نزدیک ترین بیمارستانهای شهرستان مجاور ایجاد بیمارستانهای جدیدالاحداث ضروری می باشد.

 

 3- ایجاد بانک پوست دانشگاه علوم پزشکی گیلان :

به منظورتکمیل عملیات ارائه خدمت دربخش ترمیمی بیمارستان سوانح سوختگی ولایت و اجرای آخرین فناوری پیشرفته پزشکی و کمک به سلامت بیماران ایجاد بانک پوست ضروری است .

 

 4-احداث و تکمیل و تجهیز 6 پایگاه اورژانس استان :

به منظورکیفیت بهینه خدمات رسانی به مصدومین جاده ای و امنیت و فراغت خاطر مسافرین جاده ای و احداث و تجهیز پایگاههای اورژانس جاده ای ضروری به نظر می رسد . همچنین نقش درمان فوریتهای پیش بیمارستانی نیز دراین خصوص تقویت می گردد.

 

 5- احداث و تکمیل مراکز بهداشتی درمانی استان :

به دلیل گسترش بهداشت عمومی دراقصی نقاط استان و ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به روستاهای استان اجرای احداث مراکز بهداشتی درمانی ضروری می باشد.

 

 6- تعمیر و تجهیز خانه ها و مراکز بهداشتی درمانی استان :

به منظوربهبود فضاهای فیزیکی ارائه خدمات بهداشتی درمانی درسطح استان و افزایش عمر مفید کاربری آنها و تعمیر واحدهای بهداشتی درمانی ضروری می باشد و همچنین مکانیزه شدن عملیات اداری ، مالی و ثبت اسناد بهداشتی درمانی و تجهیزواحدهای بهداشتی درمانی ضروری می باشد.

 

 7- احداث و تجهیز خانه های بهداشت استان :

به منظورتسریع درارائه خدمات بهداشتی درمانی وافزایش کیفیت خدمات رسانی درسطح استان ، احداث و تجهیز خانه های بهداشت ضروری می باشد.

 

8- احداث ستاد شبکه های بهداشت و درمان استان :

به منظور هماهنگی درمدیریت واحدهای بهداشتی درمانی و انجام درارائه خدمات بهداشتی ، ایجاد شبکه بهداشت ودرمان و احداث ستاد شبکه الزامی می باشد.

 

 9- تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات :

به منظورتعمیر و بازسازی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی موجود درحال بهره برداری ( اعم از دانشکده ها ، خوابگاهها ) و تعمیر و بازسازی ابنیه و تأسیسات و تجهیز آنها ضروری می باشد.

 

 10- بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها :

لزوم بهسازی و نوسازی تجهیزات پزشکی و اداری بیمارستانهای سطح استان درجهت ارتقاء خدمات درمانی مندرج دراهداف سازمانی ، اجرای این طرح از توجیهات لازم برخوردار می باشد. ( عملیات نوسازی و تعویض قطعات ملزومات ، تجهیزات پزشکی و اداری بیمارستانهای سطح استان ) .

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/10/30
چاپ
مدارک لازم جهت تکمیل اسناد مثبته طرحهای عمرانی

پروژه های پیمانی

پروژه های امانی

1

موافقتنامه

1

موافقتنامه

2

تصویر قرارداد به خصوص صفحات اول و صفحه مبلغ و آخرین صفحه که امضاء پیمانکار و کارفرما دارد

2

درخواست خرید مصالح با امضاء های مجاز و قانونی                      

3

تصویر صورتجلسه مناقصه و یا استعلام کتبی و گزارش واگذاری

3

فاکتور خرید مصالح و لوازم با تائید کارپرداز

4

برآورد ریالی رایانه ای مورد تائید گروه فنی

4

قبض انبار با امضاهای مجاز

5

صورت وضعیت همراه با ریز متره و تائید یه صورت وضعیت با امضاء معاونت توسعه دانشگاه

5

قرارداد دستمزد عملیات و یاصورتجلسه دستمزد یا فاکتور دستمزد ( بسته به میزان ریالی )

6

سند هزینه با امضاهای مجاز مسئول حسابداری و مدیر شبکه و گیرنده وجه

6

تائید ناظر گروه فنی مبنی برصحت انجام کار                 ( روی سند و یا طبق نامه ای جداگانه ) با ذکر نام و عنوان و امضای ناظر

7

فیش بانکی پرداخت شده مالیات ( رایانه ای )

7

سند هزینه با امضاهای کامل و مجاز

8

فیش بیمه پرداخت شده تامین اجتماعی ( رایانه ای )

8

فیشهای پرداختی بیمه و مالیات قرارداد

9

فیش واریزی حسن انجام کار ( سپرده )

 

 

10

فیش شن و ماسه واریزی به استانداری درصورت وضعیتهای قطعی

 

 

11

تصویر ضمانتنامه حسن انجام معامله .

 

 

12

مکاتبه ابلاغ مازاد قرارداد (10% و یا 25% )

 

 

13

صورتجلسه های تغییر مشخصات پروژه

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/09/17
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   4101