جستجو:  
سه شنبه 13 خرداد 1399

 
 
اداره بازنشستگي
چاپ

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

بیژن حیدری

رئیس اداره بازنشستگی

234

سیده اشرف خورسندی

کارگزین مسئول امور بازنشستگی

297

شایسته داداشیان

کارشناس امور بازنشستگی

235

زهره محجوب

کارشناس امور بازنشستگی

235

مژگان بشیری

کارشناس امور بازنشستگی

234

رقیه هاشمی زاده

کارشناس امور بازنشستگی

223

الهه فرخی

کارشناس امور اداری

234

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/18
چاپ

v   برقراری حقوق ازکارافتادگی .

v   صدور احکام بازنشستگی عادی .

v   صدور احکام بازنشستگی زودتراز موعد.

v   صدور احکام بازنشستگی – با سنوات ارفاقی .

( شرایط سخت و زیان آور و جانبازان و آزادگان )

    v برقراری حقوق وظیفه 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/18
چاپ
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   3  کل مراجعات:   5150