سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 10 اسفند 1398 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ

به نام خدا

واحدآزمایشگاه مرکز بهداشت تالش همچون سایر آزمایشگاههای مراکز بهداشتی کشور در راستای سیاستهای وزارتخانه عهده دارانجام وظایفی همچون ارائه خدمات آزمایشگاهی رایگان دررابطه باواحد بهداشت خانواده ( آزمایشات دوران بارداری) ٬واحد بیماریهای واگیر وغیر واگیر(مانندسل وبیماران دیابتی)وبهداشت محیط (آزمایش میکروبی آب) میباشد ,ودر کنار آن بادریافت تعرفه دولتی آزمایشات مرتبط باواحد بهداشت حرفه ای (آزمایشات کسبه)وطرح پزشک خانواده همکاری داشته وهمچنین اقدام به پذیرش وانجام آزمایشات عدم اعتیاد وازدواجی و بیمه شدگان سایر بیمه ها ومراجعین آزاد مینماید.

این واحد شامل یک آزمایشگاه مرکزی در شهرستان هشتپر وسه آزمایشگاه اقماری در اسالم ٬حویق ولیسار میباشد .که به جدیترین تجهیزات در زمینه فعالیت خویش مانند سل کانتر واتوانالایزر مجهز میباشند.البته آزمایشات عدم اعتیاد و ازدواجی فقط در آزمایشگاه مرکزی انجام شده وتعدادی از آزمایشات مانند Hb A1Cوآزمایشات هورمونی طرح پزشک خانواده با رعایت نکات ضروری به آزمایشگاه مرکزی ارجاع داده میشود.
-این آزمایشگاه برای رفاه حال مراجعین با بخش خصوصی نیز قرارداد داشته ونمونه ها با رعایت شرایط مربوطه به آزمایشگاه ارجاع فرستاده میشود.
-این واحد برای بالا بردن کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین سعی در رعایت دستورالعملهای فنی استاندارد, تعمییر ونگهداری وکالیبراسون تجهیزات واجرای برنامه کنترل کیفی داخلی واقدام به شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی نموده وهمچنین باتوجه به نیاز سنجی آموزشی , بیماریهای بومی منطقه ,اولویتهای بهداشتی و رئوس اعلام شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی گیلان اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی برای پرسنل آزمایشگاه وسایر واحدهای مربوطه مینمایید.
وظیفه تهیه وتوزیع کیتها وتجهیزات آزمایشگاهی وهمینطور تجهییزات ایمنی وحفاظت فردی جهت آزمایشگاههای اقماری بعهده آزمایشگاه مرکزی می باشد .
کارشنا سان خبره این مرکز وظیفه ممیزی وپایش آزمایشگاههای اقماری را عهده داربوده  ونتیجه این پایشها به مسئول مربوطه گزارش میشود ودر صورت مشاهده هر گونه مشکل ومورد عدم انطباق بررسیهای لازم بعمل آمده وراه کار مناسب جهت حل مشکل ارائه میشود .
این واحد نیز همچون سایر آزمایشگاههای بهداشتی کشوردر طرحهای کشوری نظام مراقبت ازبیماریهای واگیر وغیر واگیردر کنار سایر واحدها حضوری فعال دارد

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/07
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   737