سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 10 اسفند 1398 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف

معرفی و مشخصات و پرسنل واحد مهندسی بهداشت محیط شهرستان تالش.

1 -

-          نام : فریبرز.

-          نام خانوادگی : عزیزی نژاد جولندان .

-          سمت : کارشناس مسئول بهداشت محیط 

-          نوع استخدام : رسمی.

-          تحصیلات : لیسانس مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت واحد تهران پزشکی .

-          محل خدمت : ستاد شبکه بهداشت شهرستان تالش.

2 -

-          نام : پرویز

-          نام خانوادگی : آژگان.

-          سمت : کارشناس بهداشت محیط.

-          نوع استخدام : رسمی.

-          تحصیلات : لیسانس مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

-          محل خدمت : ستاد مرکز بهداشت تالش.

3-

-          نام: حافظ.

-          نام خانوادگی : قائمی جوکندان.

-          سمت : کارشناس بهداشت محیط.

-          نوع استخدام : رسمی.

-          تحصیلات : لیسانس مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

-          محل خدمت : ستاد مرکز بهداشت تالش .

4 -

-          نام : ناصر.

-          نام خانوادگی : پورنوروز دیزگاه.

-          سمت : کارشناس بهداشت محیط.

-          نوع استخدام : رسمی.

-          تحصیلات : لیسانس مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.

-          محل کار : مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اسالم 2 .

5 -

-          ن

-          نام : میترا .

-          نام خانوادگی : امام دوست .

-          سمت : کارشناس بهداشت محیط .

-          نوع استخدام : رسمی .

-          تحصیلات :فوق لیسانس مهندسی محیط زیست از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران .

-          محل کار : مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی اسالم  1 .

7 -

-          نام : حنا .

-          نام خانوادگی : حسین نژاد .

-          سمت : کاردان بهداشت محیط .

-          نوع استخدام :رسمی .

-          تحصیلات : لیسانس مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دامغان .

-          محل کار : مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جوکندان و شهری روستایی شماره یک شهر تالش.

8 - 

-          نام : امیررضا .

-          نام خانوادگی : رضایتی چرانی .

-          سمت : کارشناس بهداشت محیط .

-          نوع استخدام : رسمی .

-          تحصیلات : لیسانس مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران .

-          محل کار :مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی حویق و روستایی خطبه سرا .

 

9

-          نام :معصومه .

-          نام خانوادگی : فلاح رنجبر .

-          سمت : کارشناس بهداشت محیط .

-          نوع استخدام : رسمی .

-          تحصیلات:لیسانس مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

-          محل کار : مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره 2 شهر تالش .

10

-          نام : فاطمه .

-          نام خانوادگی : نادری کزج .

-          سمت : کارشناس بهداشت محیط .

-          نوع استخدام : رسمی .

-          تحصیلات : لیسانس مهندسی بهداشت محیط از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک گیلان.

-          محل کار : مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لمیر  .

شرح وظایف واحد بهداشت محیط

 

۱. نظارت بر وضعیت بهسازی و بهداشتی مراکز تهیه، توزیع، فروش و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی و بین راهی.

۲. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه.

۳. کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده آب با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به مرکز بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب.

۴. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه.

۵. اجرای طرح یکنواخت سازی ماده ۱۳ مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از مرکز بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها

۶.معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره.

۷. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها.    8 – بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای سونا.

۹. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط.

۱۰.بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب.

۱۱. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه. 12 – رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی.

۱۳. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه.

۱۴.   مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری.

۱۵. کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب؛

۱۶.اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی. 17 – شرکت در جلسات باز آموزی و سمینارها طبق دستورالعملهای مربوطه.

۱۸.بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه. 19 – بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه.

19. کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها.

۲0. شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی.

۲1.   آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره. 23 – آموزش بهداشت دانشجویان در پزشکی و پیراپزشکی.

۲2. آموزش دانشجویان بهداشت محیط معرفی شده به واحد بهداشت محیط.

۲3. آموزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای بهداشت اصناف.

۲4. آموزش  بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بهداشت محیط.

۲5. نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی و سایت جمع آوری و دفع زباله های شیراز.

۲6. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستایی.

۲7. نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف.

28. اجرای طرح ضریت.  31 – اجرای طرح شهر سالم. 32 – اجرای طرح روستای سالم . 33 – بهسازی محیط شهر و روستا

 

29. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی شهرستان.

30. نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی، بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت محیط منازل ، جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط.

31.راهنمای و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم.

32. اجرای سایر دستورات مقام مافوق در زمینه های مربوط به بهداشت محیط.

33. اجرای طرح توسعه و تشدید مواد غذایی در غالب طرح ضربت.

34.اجرای طرح امنیت غذا.  40 – اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی .

35. بازدید و نظارت از استخرهای شنا.

36. جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب و ... و تکمیل فرمهای مربوطه.

37. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط.

 

واحد مهندسی بهداشت محیط تالش

 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/14
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   1410