سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 12 خرداد 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف

معرفی و اهمیت مرکز آموزش بهورزی :

 در نظام خدمات بهداشت و درمان، مرکز آموزش بهورزی جایگاهی پر اهمیت و حساس دارد. اهمیت مرکز آمـورزش بهورزی در این است که جمعی از فرزندان محروم ترین نقاط کشور، برای خدمت به مردم همان نواحی توسط مربیان تربیت می شوند. هر مرکزآموزش بهورزی علاوه بر مدیر مرکز، چندین مربی دارد. مدیر و مربیان هرمرکزآموزش بهورزی شورای مربیان آن مرکز را تشکیل می دهند. مرکزآموزش بهورزی وظیفه تربیت بهورزان و نیز بازآموزی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت را بر عهده دارد. این مرکز تحت پوشش مـرکز بهداشت شهرستان فعالیت می نماید.مرکز آموزش بهــورزی این شهرستـــان در سال 1364 شروع به فعالیت نموده اســت .تــاکنون 26 دوره تربیت و آموزش بهورز را به انجام رسانده است .

 

 شرح وظایف مرکز آموزش بهورزی :

 * انتخاب و پذیرش فراگیران بهورزی

 *مشارکت درآموزش های نظری عملی –کارآموزی وکارورزی

 * فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری و عملی کارآموزی باهمکاری مرکز بهداشت شهرستان

* ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و بازآموزی

* برنامه ریزی و آموزش مراقبین سلامت 

 * برنامه ریزی نیازسنجی آموزشی و اجرای برنامه های بازآموزی برای بهورزان شاغل باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان

 * تنظیم برنامه های نظارت بر فعالیت بهورزان شاغل با هماهنگی تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان

 * مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی در کلاس وکارآموزی در مراکز کارآموزی و خانه های بهداشت

 * ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی فراگیران و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آنها

 *حضور فعال درروستاهای اصلی واقماری به همراه فراگیران در برنامه های بازدید منازل مراقبتهای بهداشتی و ...

* همکاری ومشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان شاغل با پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

 * بازدید از نحوه فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

 *مشارکت دراجرای آموزش های پزشکی جامعه نگر و نیز آموزش های بدو خدمت کارکنان واعضای تیم پزشک خانواده بنا به پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

 *برنامه ریزی جهت آموزش اعضای تیم پزشک خانواده باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان

 

 پرسنل فعال

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

فاطمه اسکندری 

مدیر

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

2

اختر فرج زاد 

مربی مامایی

کارشناسی ارشد سلامت باروری

3

لیلا حافظی

 مربی بهداشت خانواده

لیسانس مامایی

4

پروین ابراهیمی

مربی پرستاری

لیسانس پرستاری

5

الهام  پژومان

مربی بهداشت محیط

لیسانس بهداشت محیط

6

بنفشه امان الهی

خدماتی

سیکل

محل اجرای برنامه آموزش : شهرستان  تالش        سال تاسیس = 1360

1-1- مرکز آموزش بهورزی دولتی            استیجاری           واگذاری     

 2-1- تعداد دورهای پذیرفته شده : 26 دوره

3-1 – تعداد فارغ التحصیلان : 245 برای تالش       38 انزلی      5 رضوانشهر      44 آستارا           جمع 332

4-1 – تعداد دوره های در حال تحصیل : 0

5-1- تعداد فراگیر در حال تحصیل :  0

2- مشخصات ساختمانی محل اجرای برنامه آموزش بهورزی :

1-2 – ساختمان به صورت مستقل          ساختمان غیر مستقل    

2-2- تعداد کلاس درس 3 کلاس   مساحت کلاس نظری 30 مترمربع مساحت کلاس عملی 48 متر مربع 

   3-2 -  تعداد اتاق کار برای مدیر ومربیان 2 اتاق

4-2- تعداد اتاق کار برای سایر کارکنان    1 اتاق

5-2 – تعداد اتاق جهت خوابگاه   3 اتاق مساحت کل اتاق های خواب     72 متر مربع

6-2 – اتاق چاپ تکثیر                         دارد                     ندارد       

7-2 – اتاق جهت اقامت گاه ناظمه          دارد                     ندارد

8-2- آشپز خانه                                  دارد                    ندارد

9-2- غذا خوری                                دارد                     ندارد

10-2- کتاب خانه                               دارد                    ندارد

11-2- نماز خانه                                                    

12-2- سرویس های بهداشتی : تعداد توالت و دستشویی برای کارکنان    1 مورد  

                                              تعداد توالت ودستشویی برای دانش آموزان 2 مورد                               

                                              تعداد حمام : 2 مورد    

13-2 – وسایل ارتباطی تلفن       یک خط      شماره  44232037   013

 

1-5 – نام تعداد خانه های بهداشت نمونه آموزشی با ذکر فاصله آن تا مرکز آموزش بهورزی 

 

ردیف

خانه بهداشت نمونه آموزشی

فاصله مرکز آموزش بهورزی به کیلومتر

تابع مرکز بهداشتی ودرمانی

1

قروق

 5 کیلومتر

شماره 1

2

شیخ محله

6کیلومتر

جوکندان

3

جماکو

6کیلومتر

شماره 1

4

راهنما محله

4 کیلومتر

شماره 1

 5طولگیلان
4 کیلومتر شماره 1

 

2-5 – نام وتعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی وشهری (جهت کار آموزی)

تعداد مرکز = 3   + یک پایگاه   نام مرکز : شماره یک ، شماره دو، شماره 3 ،پایگاه بهداشتی

-5 – نام وتعداد بیمارستانهای دولتی که دارای بخش زایمان هستند

 نام بیمارستان : شهید نورانی      تعداد تخت زایمان : 2

4-5-      نام وتعداد کارگاه های بهداشت محیط حرفه ای در شهرستان ( جهت کا رآموزی )

نجاری =2      تعویض روغن = 2       تراشکاری = 2    کشتار گاه = 1     گلیم بافی = 2     کل =11 لبنیاتی = 1   نانوایی =1

6- تعداد خانوارهای تحت پوشش آموزش بهورزی =     

7 - خانه بهداشت و بهورز موجود =   87 خانه بهداشت        136 نفر بهورز    

  3-7- تعداد بهورزان شاغل در خانه های بهداشت                زن =   73     مرد = 63

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/02/30
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   2  کل مراجعات:   1487