سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 دی 1397 English
جستجو:  
فرمها و آیین نامه ها

_ جدول گزارش فعالیتهای آموزشی مرکز / خانه بهداشت

_ جدول پیش بینی فعالیتهای آموزشی مرکز / خانه بهداشت

_ فرم شناسنامه جلسات آموزش گروهی

    فرمهای نیاز سنجی

_ کار برگ 1 ( کاربرگ ثبت مشکلات بهداشتی استخراج شده با استفتده از منابع و مصادیق )

_ کاربرگ 2-1 ( کاربرگ امتیاز دهی مشکلات بهداشتی در تیم نیاز سنجی خانه بهداشت / پایگاه بهداشتی

_ کاربرگ 2-2 ( کاربرگ امتیاز دهی مشکلات بهداشتی در تیم نیاز سنجی شهرستان / استان )

_ کاربرگ 3 ( کار برگ اولویت بندی مشکلات بهداشتی در تیم های نیاز سنجی )

_ کاربرگ 4 ( کاربرگ تعیین گرو ه های هدف بالقوه و اختصاصی و علل بوجود آورنده اولویت بهداشتی )
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/18
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   542