سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 9 فروردین 1399 English
جستجو:  
مديريت شاخص ها

شاخص های آموزش و ارتقا سلامت شش ماهه اول 1398

 

ردیف

 

 

نام شاخص

 

شاخص

1

میانگین امتیاز سواد سلامت

 

75/5

2

درصد مدارس حامی سلامت

 

81%

3

درصد پوشش برنامه خودمراقبتی سازمانی

 

80%

4

درصد پوشش برنامه خودمراقبتی اجتماعی

 

10%

5

درصد پوشش برنامه خودمراقبتی فردی

 

53/4

6

درصد پوشش برنامه خودمراقبتی خودیاری

 

26/5

7

درصد مداخلات ارتقا سلامت مبتنی بر سلامت

 

20

8

درصد سفیران سلامت دانش آموز

 

23/3

9

تعداد سفیران سلامت خانوار

 

32646

10

تعداد سفیران سلامت دانش آموز

 

6690

11

 

 

 

تعداد سفیران سلامت دانشجو

 

3119

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   70