سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 25 آذر 1398 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف

 

 

  شهلا رحیمی: کارشناس آموزش بهداشت 

شهین آقاجانی : کارشناس آموزش بهداشت 

    

    شرح وظایف :

_ جمع آوری ، دسته بندی و بررسی عادات ، رفتارها و باورهای اجتماعی و بهداشتی مردم بر حسب منطقه و گروههای قومی ، جنسی ، و شغلی  

   _ برقراری ارتباط مستمر با ادارات حوزه معاونت بهداشتی و مشارکت در تعیین و تدوین نیازهای آموزش بهداشت همگانی در زمینه های مختلف .  

   _ برقراری ارتباط با سازمانها و ارگانهای موثر در آموزش همگانی جامعه  

   _ همکاری در تشکیل کمیته های فنی و علمی  

   _ برنامه ریزی آموزش بهداشت جامعه با هدف جلب مشارکت گیرندگان خدمت برای واحد های مختلف بهداشتی از طریق رسانه های مختلف همگانی در سطح جامعه .  

   _ پیشنهاد و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی برای ارتقا دانش و مهارت کار کنان و بهبود کیفیت خدمات .

   _ تهیه و تولید رسانه های آموزشی مختلف اعم از فیلم ، اسلاید ، فیلم ویدئو، فیلیپ چارت ، نشریات گوناگون متناسب با فرهنگ جامعه

 _ تلاش برای یافتن راهها و روشهای مناسب برای جلب مشارکت جامعه در فعالیتهای بهداشتی مربوطه

_ برآورد و نامین منابع (مالی ، تجهیزاتی و نیروی انسانی ) لازم برای اجرای برنامه .

_ پایش (نظارت و کنترل ) و ارزشیابی فعالیتهای اجرایی برنامه در سطح استان و شهرستان و اصلاح به موقع مسیرها و روش های اجرائی .

_ پایش مصرف صحیح منابع پیش بینی شده برنامه آموزشی در سطح شهرستان

_ برگزاری سمینارها و کنفرانسهای آموزشی

_ انجام سایر امور مطابق دستور العملهای دریافت شده از استان .

_ اجرای برنامه نیازسنجی مبتنی بر شواهد در سطح خانه های بهداشت

_ اجرای آموزش خود مراقبتی در سلامت ، ناخوشی جزیی و بیماری و نظارت بر توزیع و آموزش ابزارهای خود مراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش .

_ جمع آوری ، پردازش و تحلیل منظم آمار و اطلاعات شاخص ها .    

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/14
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   905