سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/12     تعداد دفعات مشاهده 333 بار     ساعت 08:00     گروه خبری اخبار و تازه های شبکه تالش

مرکز بهداشت استان گیلان جهت تکمیل نیروی انسانی برنامه پزشک خانواده برای شیفت صبح در برخی مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی استان گیلان نیرو می پذیرد.

مرکز بهداشت استان گیلان جهت تکمیل نیروی انسانی برنامه پزشک خانواده برای شیفت صبح دربرخی مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی به همکاری نیروی کارشناس تغذیه و رژیم درمانی و بهداشت عمومی به شرح ذیل نیاز دارد .

ردیف

نام شهرستان

کارشناس

نام مرکزخدمات جامع سلامت

تعداد نیروی مورد نیاز

1

تالش

تغذیه (رشته های تغذیه و رزیم درمانی)

شماره 1 و 2

1 نفر

2

فومن

تغذیه (رشته های تغذیه و رزیم درمانی)

شماره 1و 2 و 3

1 نفر

3

فومن

مراقب سلامت(رشته بهداشت عمومی)

شماره 2   

1 نفر

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از تاریخ 98/8/11 لغایت 98/8/20 در ساعات اداری به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند .