شنبه 29 دی 1397
 
 
اعضاء کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

تعریف:

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی، از اعضای هیات علمی است که با حکم ریاست دانشگاه منصوب می شود.
سرپرست کمیته آقای دکتر آرش زمینی عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشند.

وظایف سرپرست:

1) صدور حکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی

2) نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه

3) ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته

4) نظارت بر حسن اجرای مصوبات پژوهشی دانشگاه و کمیته

5)پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
 
6) گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
 
7) تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
 
8) انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
 
9) عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه
 
دبیر کمیته
 

تعریف:

 
دبیر با حکم سرپرست از میان دو نفر از اعضاء کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد می گردد، برای مدت یک سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید.
 
دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی:
خانم سمانه میرزایی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخل جراحی ، ورودی 97
 
 
وظایف دبیر:

1) انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

2) اجرای مصوبات شورای مرکزی کمیته پس از تایید سرپرست

3) انتصاب مسئولین واحد های کمیته

تبصره: تعداد و نوع واحدهای کمیته ها با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد.

4)هماهنگی بین واحدهای کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق

5) ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی

6) ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی

 

دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دکتر محمد تقی رضوی طوسی

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: صادق مشتاقی کوجل

اعضای شورای مرکزی:یاسمن رضایتی ویشکائی- مهتاب پور ذکریا- زهرا موذن زاده- سید حمیدرضا فلاح مرتضی نژاد- پریسا ابراهیمی- نرجس فکری- فاطمه محب پلکوئی- زینب جنت علیپور- معصومه محمودی سیاهمزگی- صدیقه غلامعلی زاد ناصح- زهرا نجفی- پوریا خدابنده فتمه سری-فاطمه شفاعی - آوا قنبری- سیده هانیه موسوی باغی


 

 

دانشکده داروسازی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دکتر مهدی عوضعلی پور

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده:خانم سپیده علی دوست

اعضای شورای مرکزی:فاطمه حیدر زاده پهلویانی- زهرا امام قلی پور- عظمیه حجت شمامی-غزاله همتی- پریسا علیپور- لادن میر منصوری- صبا محبوبی- فاطمه شهدی نژاد لنگرودی-نگار صفری پور نجات طلب-شهریار شهبازی خمس- علیرضا احمدی شاد- رامین بابائی-شایان وطن دوست و پدرام صالحی درجانی.

 

دانشکده بهداشت

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده : دکتر جهانگیر بلورچیان

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده :فاطمه خائفی

اعضای شورای مرکزی :نیما بابایی-محمد سیمین جورشری-محدثه وفایی نژاد-فائزه صفایی- نریمان ابراهیم نژاد- زهرا پروان- معین زمانی- فرناز میرزا نژاد- نصیبه فرمانی- نغمه بشارتی- ندا کرمی- فاطمه خائفی- محدثه ضمیری-حسین اسماعیل زاده

دانشکده پزشکی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده : دکتر مجتبی هدایتی چکوسری

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: رضا فلاحتکار

اعضای شورای مرکزی:علیرضا خسروانی- محمدامین آبشت- آرین میر دامادی- شایان ثمری- صبا انزانی- سیده فاطمه هاشم زاده- مهسا بیدار- میلاد کیانیان- هانیه صحرا نورد- رضوانه نورانی- سارا صدیقی- کیمیا کارجویان و بردیا فخرنیا.

 

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دکتر محمد تقی مقدم نیا

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: حسین رفیعی

اعضای شورای مرکزی: مرجان رفیع زاده- زهرا حضرتی- فریما فیضی مقدم- احسان دوستی و نسیم عمو زاده.

 
دانشکده دندانپزشکی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دکتر امیر رضا هندی

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دینا ملکی

اعضای شورای مرکزی: لیلا صفر مشائی- دینا ملکی- مصطفی شکوری زارع- پوریا رحیمی مقدم- غزل زاهد و زهرا همتی.


دانشکده پردیس بین الملل

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دکتر رسول تبری

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: شیدا ریماز

اعضای شورای مرکزی: هستی سعید پور- حکیمه امینی- عاطفه عباسی- مجتبی غلامی- مجتبی رستم پور- مهسا مطیعی- کوثر کوکه ای

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/24