یکشنبه 18 خرداد 1399
 
 
اعضاء کمیته تحقیقات دانشجویی


 

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه


سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

دکتر زلیخا گلی پور

دکترای تخصصی علوم تشریحی

سمانه میرزائی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

کاظم همایی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

دانشکده

سرپرست

دبیر

پزشکی

دکتر مجتبی هدایتی چکوسری

آرمان کی مرادزاده

دندانپزشکی

دکتر امیر رضا هندی

دینا ملکی

داروسازی

دکتر مهدی عوضعلی پور

نگار صفری پور نجات طلب

پرستاری و مامایی شهید بهشتی

دکتر محمد تقی مقدم نیا

سید امیر حسین علوی

پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود

دکتر محمد تقی رضوی طوسی

سمیرا محمدی

بهداشت

دکتر سعید دعائی

ابوالفضل امیدی

پردیس بین الملل انزلی

دکتر پدرام جاویدی

شاهین حسنی

 

 

شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

سمانه میرزایی- سید امیر حسین علوی- آرمان کی مرادزاده- دینا ملکی- نگار صفری پور نجات طلب- سمیرا محمدی-  ابوالفضل امیدی- شاهین حسنی

دکتر عالیا صابری- دکتر سعید دعائی- دکتر هادی صدیق- دکتر مجتبی هدایتی چکوسری- دکتر محمد تقی مقدم نیا- دکتر محمد تقی رضوی طوسی- دکتر امیر رضا هندی- دکتر مهدی عوضعلی پور- دکتر پدرام جاویدی- دکتر نوید پورزردشت- دکتر آرش پورغلامی نژاد- دکتر علیرضا جعفری- الهه رفیعی- کاظم همائی سمانه میرزایی- آرمان کی مرادزاده-  دینا ملکی-  شاهین حسنی-  ابوالفضل امیدی-  سید امیر حسین علویی- نگار صفری پور نجات طلب- سمیرا محمدی   


سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

تعریف:

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی، از اعضای هیات علمی است که با حکم ریاست دانشگاه منصوب می شود.
سرپرست کمیته خانم دکتر زلیخا گلی پور - دکترای تخصصی (PhD) علوم تشریحی می باشند.

وظایف سرپرست

1) صدور حکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی

2) نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه

3) ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته

4) نظارت بر حسن اجرای مصوبات پژوهشی دانشگاه و کمیته

5)پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
 
6) گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
 
7) تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
 
8) انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
 
9) عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه
 
دبیر کمیته
 

تعریف:

 
دبیر با حکم سرپرست از میان دو نفر از اعضاء کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد می گردد، برای مدت یک سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید.
 
دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی:
خانم سمانه میرزایی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخل جراحی ، ورودی 97
 
 
وظایف دبیر:

1) انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

2) اجرای مصوبات شورای مرکزی کمیته پس از تایید سرپرست

3) انتصاب مسئولین واحد های کمیته

تبصره: تعداد و نوع واحدهای کمیته ها با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد.

4)هماهنگی بین واحدهای کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق

5) ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی

6) ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی

 

دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دکتر محمد تقی رضوی طوسی

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: سمیرا محمدی نیلاش

اعضای شورای مرکزی: یاسمن جعفری رحیم آباد- فرهاد بشارتی فر- میلاد حسن پور- سمیرا پله سهرانی- زهرا رزاقی لنگرودی- فاطمه موسی زاده سوستانی- بهاره شعبان نژاد- شادی شربتی- طاهره زبرجد- نسترن سالکی- مبینا حسنی- سیده کیانا سید باقری- زهرا زیرک- ریحانه خانی- حورا قوتی


دانشکده داروسازی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دکتر مهدی عوضعلی پور

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دینا ملکی

اعضای شورای مرکزی: سپیده علیدوست- لادن میرمنصوری- صبا محبوبی- کیمیا صبور در زندگی- مریم کیانی راد- صباح السادات مراقبی- علیرضا محمدی- مریم ملکی- پریسا جعفری- نیما رفتنی- سروش طلوع مقدم- رادین شعبان پور- نغمه برش دوز- علیرضا فرخ روز- صبا حقیقت پسند- مائده مسکری

 

دانشکده بهداشت

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده : دکتر سعید دعائی

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده :ابوالفضل امیدی 

اعضای شورای مرکزی :میترا قلی پور- صبا پورحاجی- فائزه صفائی- معصومه حسینی- عاطفه بیژنی- سعید رنجبر- فاطمه خلیق دوست- علی سبحانی- پیمان توکلی- اکرم عباسی تجدد- زهرا یعقوبیان

 

دانشکده پزشکی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده : دکتر مجتبی هدایتی چکوسری

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: آرمان کی مراد زاده

اعضای شورای مرکزی: صبا انزانی- بردیا فخرنیا- سبحان کتیرایی- مهسا مجیدی- مهران نصیری- رضا فلاحتکار- البرز غفاری- مسعود شهریاری- امیر حسین شهبازی- آرش بخشی- فاطمه جلیلی قربانی- رضا حضرتی- فاطمه اسکندری- سارگل ابوالحسنی- هانیه غفارزاده

 

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دکتر محمد تقی مقدم نیا

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده:   سید امیر حسین علوی

اعضای شورای مرکزی: سمیه پوی- امید آزاد بخش- حانیه شفائی- مهسا کوچکی- علی علیزاده- مریم احمد پور- رکسانا عزیزی- مائده مشایخیان- حسن شفاعتی- مارال ابراهیمی

 
دانشکده دندانپزشکی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دکتر امیر رضا هندی

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دینا ملکی

اعضای شورای مرکزی: دنیا ملکی- دینا ملکی- محدثه اصلی- پوریا رحیمی مقدم- مصطفی شکوری زارع- محمدامین شاکری نیا.


دانشکده پردیس بین الملل

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: دکتر پدرام جاویدی

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده: شاهین حسنی

اعضای شورای مرکزی:

علی طبرستانی- پویا حیدری- صفا مؤیدی- امیر محمد صابر زعیمیان- هومن خانزاده- زهرا بهمنی- مریم ادهم- عبید رحمانی- محمد سجاد علی پور- کامیاب حدائقی- عرفان احمد پور- معین شریف نصیریان- شباهنگ ملکی- حلیمه رحیمی- شایان پور کاظم- درسا ابوالحسنی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/02/23