پنجشنبه 21 فروردین 1399
 
 
 
 
لینکهای مهم
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   23  دیروز:   26  کل مراجعات:   51759
 
     
 
 
اخبار و تازه ها
Rss
20:23 1398/11/16
کارگاه های اخلاق در پژوهش دانشگاه ویژه دانشجویان در بهمن و اسفند ماه 1398 با عناوین " کارگاه اخلاق در پژوهش" و "اصول مالکیت معنوی در انتشار داده های پژوهشی" برگزار خواهد گردید
19:55 1398/11/16
نهمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با حضور اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در روز سه شنبه مورخ 15 بهمن ماه سال 1398 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.
19:53 1398/11/08
هشتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با حضور اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در روز سه شنبه مورخ 1 بهمن ماه سال 1398 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید
10:07 1398/11/01
فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»
11:56 1398/10/18
هفتمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با حضور اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در روز سه شنبه مورخ 17 دی ماه سال 1398 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.
09:17 1398/10/02
ششمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با حضور اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در روز سه شنبه مورخ 26 آذر ماه سال 1398 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.
16:01 1398/09/13
پنجمین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با حضور اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در روز سه شنبه مورخ 12 آذر ماه سال 1398 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.
09:03 1398/09/10
جلسه هم اندیشی اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی در روز یک شنبه مورخ 26 آبان ماه سال جاری در دانشکده پزشکی برگزار گردید.