سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 25 تیر 1398 English
جستجو:  
شاخصهای واحد بهداشت روان شبکه صومعه سرا
چاپ

فعالیتهای انجام شده واحد بهداشت روان در سال 1396:

1- در سال 96 تعداد 46 جلسه آموزشی برای گروه های مختلف جمعیت تحت پوشش بتعداد1209 نفر مورد آموزش قرار گرفت.

2- در برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد نیز در سال 96 تعداد 58 جلسه آموزشی برای جمعیت تحت پوشش بتعداد 1216 نفر مورد آموزش قرار گرفت.

3- مهارتهای زندگی از دیگر برنامه های واحد نیز در سال 96 بالغ بر تعداد 70 جلسه آموزشی و 1294 نفر مورد آموزش قرار گرفت.

4- برنامه مهارتهای فرزند پروری نیز در سال 96 در 66 جلسه آموزشی بتعداد 864 نفر مورد آموزش قرار گرفته شد.

5- از دیگر برنامه های واحد برنامه پیشگیری از خودکشی با 18 جلسه آموزش بتعداد 322 نفر .

6- برنامه حمایت روانی در بلا یا نیز با 17 جلسه آموزشی بتعداد 317 نفر مورد آموزش قرار گرفته است.

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/03
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   759