سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
شاخصهای واحد تغذیه شبکه بهداشت صومعه سرا
چاپ
رئوس برنامه های کلی و اهم فعالیت های واحد تغذیه به شرح زیر می باشد 

1-دستور العمل مکمل یاری در گروه های سنی مختلف:

مکمل یاری با فرفولیک در مدارس متوسطه اول و دوم دخترانه انجام گردید، که با همکاری اداره آموزش و پرورش و مرکز بهداشت مدیران و مربیان شاغل در مدارس در ابتدا درمورد طرح مکمل یاری آموزش دیدند سپس به مدت 16 هفته قرص فرفولیک در اختیار دانش آموزان قرار گرفت همچنین مکمل یاری با پرل ویتامین دی برای تمامی مدارس متوسطه اول و دوم دخترانه ومدارس پسرانه متوسطه اول و دوم سطح شهرستان صومعه سرا به صورت هرماه یک پرل برای هردانش آموز در حال انجام است که به مدت 9ماه تکمیل می گردد. که ضمن آن آموزش های لازم نیز توسط واحد تغذیه در طول سال تحصیلی ارائه می شود.

-برگزای 1 کمیته برون بخشی با آموزش و پرورش

-برگزاری 3 کارگاه آموزشی برای مجریان طرح مکمل یاری توسط واحد تغذیه شهرستان

-پوشش 95.4 درصد دانش آموزان پسر متوسطه اول شهری با ویتامین دی

-پوشش 40.8 درصد دانش آموزان پسر متوسطه اول روستایی با ویتامین دی

-پوشش 86.5 درصد دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهری با ویتامین دی

-پوشش 54.9 درصد دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهری با ویتامین دی

-پوشش 100 درصدی دختران متوسطه اول و دوم شهری و روستایی با فر فولیک

-پوشش 100 درصدی دختران متوسطه او ل ودوم شهری و روستایی با ویتامین دی

2-تغذیه در دوران بارداری و شیردهی:

براساس کتاب راهنمای جامع تغذیه مادران باردار وشیرده، آموزش های کاملی توسط واحد تغذیه برای ماماها و مراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت انجام شد که به صورت آبشاری به مادران باردار و شیرده منتقل گردید.

3- طرح حمایتی مشارکتی

با همکاری کمیته امداد شهرستان برای کودکان زیر 5 سال مبتلا به اختلال رشد و فقر اقتصادی انجام میشود در طول دوره اجرا آموزش مادران این کودکان در مورد نحوه ی استفاده از اقلام سبد غذایی ،مقوی و مغذی سازی غذای کودکان و...آموزش میبینند

تعداد کودکان دریافت کننده سبد غذایی درنیمه اول و دوم سال 96: 170 نفر

درصدکودکان بهبود یافته در سال 96: 60 %

تعداد مادران آموزش دیده در زمینه تغذیه تکمیلی تئوری:170 نفر

تعداد مادران آموزش دیده در زمینه تغذیه تکمیلی عملی:9 نفر

درصد کودکان بهبود یافته از طریق مشاوره تغذیه :32.5 درصد

تعداد کارگاههای برگزارشده در سال 96 :4

تعداد افراد شرکت کننده در کارگاهها:133 نفر

4-طرح توزیع غذای گرم در روستا مهد ها

با همکاری اداره بهزیستی شهرستان طرح توزیع غذای گرم در مهدکودکهای روستایی تحت پوشش این برنامه به مدت 130 روز صورت گرفت در طول اجرای برنامه آموزش مدیران و مربیان مهد ها توسط کارشناس تغذیه شهرستان و بازدیدهای مشترک بین دو اداره از روستا مهد ها انجام گرفت

تعداد روستا مهد ها ی تحت پوشش برنامه:5 عدد

تعداد کودکان تحت پوشش برنامه :65 نفر

تعداد مدیران و مربیان آموزش دیده :13 نفر

تعداد بازدید انجام شده در طول اجرای برنامه :6

5- ید سنجی از نمک خانوارهای روستایی و پایش ید اداری دانش آموزان

به منظور انجام طرح IDDید سنجی از نمک مصرفی خانوارهای روستایی در 6 ماه اول سال 96 و ثبت در زیج حیاتی صورت گرفت ید سنجی از ادرار دانش آموزان در مدارس سطح شهرستان هم در دیماه سالجاری صورت گرفت

6- بسیج آموزشی تغذیه ،بزگداشت روزجهانی غذا و روزجهانی تخم مرغ

به منظور ترویج الگوی صحیح مصرف مواد غذایی و کاهش مصرف قند ،نمک و چربی و مصرف مواد غذایی سالم برای افراد جامعه در مناسبت های مختلف با همکاری واحد های درو ن و برون بخشی آموزش های تغذیه ای برگزار شد

-برگزاری 3 کمیته درون و برون بخشی

-آموزش به حود 4000 نفر از افراد جامعه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/14
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   777