سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 2 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف پیشگیری از بیماریها
چاپ
معرفی:
اسماعیل یاقوتی      کارشناس  مبارزه با بیماریها
سید عزیزحسینی    کارشناس مبارزه با بیماریها
مژگان ولی پور          کارشناس مبارزه با بیماریها
  سید منصور مرتضوی  کارشناس مبارزه با بیماریها
       حسن دلدار             زنجیره سرما  
        
44327315  :شماره تماس

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از واحدهای مرکز بهداشت شهرستان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع شهرستان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید، تا بتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت شهرستان بعنوان یک واحد سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.

 

اهم وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها


1 - مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح شهرستان


۲ - برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح شهرستان


۳- مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها


۴- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها


۵- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی

 

  6 - برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان


  7- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی


  8 - برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC

 

  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/29