سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
شاخص های واحد بهداشت محیط شبکه صومعه سرا
چاپ
 
شاخصهای بهداشت محیط در سال 1396
 

1)درصد دسترسی به آب آشامیدنی سالم 30/94%

2)درصد برخوردار از توالت بهداشتی 96%

3)درصد جمع آوری و دفع بهداشتی زباله 67%

4)درصد جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب 65%

5)درصد بهسازی مراکز تهیه و توزیع 45%

6)درصد بهداشتی مراکز تهیه و توزیع 39/52%

7)درصد بهسازی اماکن عمومی 39%

8)درصد بهداشتی اماکن عمومی 53/64%

9)درصد بهسازی اماکن بین راهی 48%

9)درصد بهداشتی اماکن بین راهی 40%

10)درصد دارای کارت بهداشتی 87%

11)درصد نتایج آزمایشات باکتریولوژیکی 98%

12) درصد جمع آوری بهداشتی فضولات دام 59%

13)درصد عدم استفاده از جوش شیرین در پخت نان های سنتی 87%

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/14
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   781