سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 3 بهمن 1397 English
جستجو:  
شاخصهای واحد بهداشت حرفه ای شبکه صومعه سرا
چاپ
 

شاخص های بهداشت حرفه ای در سال 1396:

· درصد کارگاههای تحت پوشش بهداشت حرفه ای (9/86%)-درصد شاغلین تحت پوشش بهداشت حرفه ای(25/54%)

· درصد کارگاههای بازرسی شده (9/86%)-درصد شاغلین در مواجهه با حمل بار نامناسب(44/4%)

· درصد شاغلین در مواجهه با پرتوهای زیان آور(8/6% )درصد شاغلین در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی( 83/47%)

· درصد شاغلین دارای ایستگاه کار نامناسب و وضعیت نامناسب بدن در حین کار(46/7%)

· درصد شاغلین در مواجهه با عوامل بیولوژیکی زیان آور(02/20%)

· درصد کارگاههایی که روشنایی نامناسب را کنترل نموده اند( 33/8%)

· درصد شاغلینی که از وسایل حفاظت شنوایی مناسب استفاده می کنند( 88/46%)

· درصد شاغلین در معرض آلاینده های شیمیایی که از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کنند( 48/32%)

· درصد شاغلین آموزش دیده( 93%)درصد شاغلین بهره مند از خدمات اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور( 72/17%)

· تعداد بازرسی های انجام شده(1274)-تعداد بازرسی های ثبت شده در سامانه جامع بازرسی( 1274)

· تعداد کارگاههای درجه دو(709) -تعداد کارگاههای درجه سه(229)

· تعداد کارگاههای درجه دو بازرسی شده(704) -تعداد کارگاههای درجه 3 بازرسی شده(228)

· تعداد بازرسی های اولیه(979) -تعداد بازرسی های پیگیری( 292) -تعداد شاغلین بازرسی شده(2118)

· تعداد شاغلین آموزش دیده(1937) - تعداد کارگاههای کشاورزی(260)

· تعداد کارشناسان بهداشت حرفه ای آموزش دیده در بیمارستان(1 )

· تعداد کلاس های آموزشی برای کشاورزان(42) -تعداد کشاورزان آموزش دیده( 470)

· تعداد کارگاههای مشمول برنامه کمیته حفاظت فنی(13) -تعداد کارگاههای دارای کمیته حفاظت فنی(11)

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/14
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   645