سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 3 بهمن 1397 English
جستجو:  
شاخصهای واحد آموزش بهورزی شبکه بهداشت صومعه سرا
چاپ

عملکرد مرکز آموزش بهورزی شهرستان صومعه سرا در سال 1396

1- برگزاری کارگاه آموزشی NCD ویژه بهورزان خانه های بهداشت (جهت 3 گروه و هرگروه 3 روز جمعا" 9 روز)

2-برگزاری کارگاه آموزشی NCD غیرحضوری ویژه پزشکان(1 روز)

3- تکمیل چک لیست بهورزو مربی نمونه کشوری سال 96

4-بازدید دانش آموزان دوره 16 از واحدهای ستادی و شبکه شهرستان

5-برگزاری اردوی یک روزه تفریحی سیاحتی برای دو دوره از دانش آموزان بهورزی به منطقه مرزی آستارا(30نفر)

6-برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره ایدزجهت بهورزان (3 روز)

7-برگزاری کارگاه آموزشی سوء مصرف مواد و بدرفتاری با کودکان ویژه بهورزان(3 روز)

8- کارورزی بهورزان دوره 15 ، پایه دوم در 14 خانه بهداشت شهرستان و پایش و ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای آنان.

9-کارآموزی بهورزان دوره 16، پایه اول در 3 خانه بهداشت نمونه آموزشی و پایش و ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای آنان.

10- برگزاری امتحانات پایانی پایه دوم و امتحانات پایانی پایه اول برای 30 نفر دیگر از دانش آموزان دوره های 15 و 16 در مرکز آموزش بهورزی شهرستان صومعه سرا.

11-برگزاری امتحان فینال و فارخ التحصیل نمودن 15 نفر از دانش آموزان بهورزی و اعلام شروع به کار آنان در خانه های بهداشت شهرستان صومعه سرا

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/14
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   671