سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 3 بهمن 1397 English
جستجو:  
شاخص های واحد آموزش بهداشت شبکه بهداشت صومعه سرا
چاپ
 

عملکرد آموزش سلامت شهرستان صومعه سرا درسال 1396

Ø شاخص سواد سلامت :

- میانگین امتیاز سواد سلامت :4/71%

Ø شاخص پوشش برنامه ملی خود مراقبتی :

1- درصد سازمان های دولتی حامی سلامت :81 /14% 2- درصد سازمان های غیردولتی حامی سلامت : 10/8%

3- درصد مدارس حامی سلامت: 27/56 % 4- درصد پوشش خودمراقبتی سازمانی : 74/35%

5- درصد پوشش خودمراقبتی اجتماعی :19/61% 6 - درصد پوشش خودمراقبتی فردی : 19/32%

7- درصد پوشش برنامه خودیاری : 63/13%

Ø شاخص برنامه نیازسنجی :

-درصد مداخلات ارتقای سلامت مبتنی بر نیازسنجی : 69/98

Ø شاخص برنامه سفیر سلامت دانش آموز :

-درصد کل سفیران سلامت دانش آموز :81/10% - تعداد سفیران سلامت آموزش دیده مقطع ابتدایی : 939 نفر

- تعداد سفیران سلامت آموزش دیده مقطع متوسطه اول: 512 نفر

- تعداد سفیران سلامت آموزش دیده مقطع متوسطه دوم: 496 نفر

- تعداد معلمان و کارکنان آموزش دیده در زمینه خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی :704 نفر

Ø شاخص برنامه سفیر سلامت دانشجو : -درصد سفیران سلامت دانشجو :76/2%

Ø عناوین و تعدادگروه های خودیار تشکیل شده:

بیماریهای قلبی ، عروقی:137 گروه -بیماری سرطان ها :59 گروه - بیماریهای تنفسی :26 گروه

-دخانیات :12گروه -تغذیه نامناسب :33 گروه -چربی خون بالا : گروه17

-بیماری دیابت :224 گروه -بیماری چاقی :42 - بیماری پرفشاری خون :180

Ø تعداد کل جمعیت تحت پوشش : 125074 نفر

Ø تعداد کل خانوارهای شهرستان : 41975

Ø تعداد کل سفیران سلامت خانوار : 20100 نفر

Ø تعداد کل سفیران سلامت خانوار تربیت شده : 11702 نفر

Ø تعداد کل خانوارهای دارای سفیر سلامت خانوار تربیت شده : 13514 نفر

Ø تعداد کل داوطب سلامت تحت پوشش : 210 نفر

Ø تعداد کل سفیر سلامت محله : 3155 نفر

Ø تعداد بسته های آموزشی خودمراقبتی توزیع شده در سطح شهرستان : 10873جلد کتاب

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/14
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   703