سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 29 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آمار شبکه بهداشت صومعه سرا
چاپ

 

  معرفی:

لیلا پورمهدی زیده سرائی         کارشناس آمار و خدمات ماشینی و مسئول آی تی

ربابه نوایی                                کارشناس 
 
 شرح وظایف:

 جمع آوری و جمع بندی کلیه فرمهای نظام نوین آماری جهت ارائه به واحدهای ستادی جهت بررسی فنی و سپس استخراج شاخصهای بهداشتی از فرمها 
 
 مسئول اجرای سرشماری روستایی و تعیین اطلاعات جمعیتی گروههای هدف شهرستان و تهیه شاخصهای جمعیتی و ارائه به واحدهای ذیربط 
تشکیل کمیته های آماری فصلی با حضور ریاست و کارشناسان مسئول واحدهای ستادی و جمع بندی  و تجزیه و تحلیل آمار جاری و استخراج شاخص های بهداشتی سه ماهه و ششماهه و سالانه و ارسال بمرکز بهداشت استان و  نظارت بر تشکیل کمیته های آماری در مراکز بهداشتی درمانی و تجزیه و تحلیل امار جمع آوری شده مراکز و مقایسه بین شاخصهای مراکزهمکاری با کلیه واحدهای ستادی و سایر بخشهای توسعه در خصوص تجزیه و تحلیل اطلاعات
طراحی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی با توجه به نیازهای سیستم بهداشتی
نظارت بر واحدهای بهداشتی درمانی تابعه وکنترل اطلاعا ت ثبتی زیجهای حیاتی خانه های بهداشت جمع اوری سالیانه زیجهای حیاتی وکنترل وتایید انها و پانچ درنرم افزار و ارسال به مرکزبهداشت استان
تهیه وارائه اطلاعات و امارهای موردنیاز درخواستی از سایر ارگانها با هماهنگی و دستورکتبی مسولان بالاتر
 تهیه و ارسال امارهای درخواستی از سوی مدیریت آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
مدیریت امورمربوط به نرم افزار و سخت افزار رایانه های شبکه و مرکز بهداشت شهرستان
مدیریت امورمربوط به سایت و امور مربوط به اینترنت شبکه و مرکز بهداشت
همکاری در تهیه نرم افزار و رفع نقص رایانه های موجود در ستاد و مراکز بهداشتی درمانیپشتیبانی و رفع اشکال شبکه
آموزش به بهورزان در خصوص ثبت اطلاعات خانوار در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان
همکاری در برنامه های اماری پزشک خانواده و بیمه روستایی
ایجاد بستر مناسب جهت انتقال سریع و مطمئن اطلاعات .

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/17
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   938