سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
مدیریت شبکه بهداشت درمان سیاهکل
چاپ

سرپرست شبکه بهداست و درمان سیاهکل

 
دکتر محمدرضا شیری 

 

 

شرح وظایف:

-        مطالعه سیاست شهرستانی و وزارت متبوع وحفظ آن درسطح شهرستان.

-        ارتباط با فرمانداری وادارات دولتی وشرکت درشورای اداری شهرستان.

-        ارتباط با مردم درجلب همکاری آنها با اکیپ های سیار بهداشتی ودرمانی وغیره .

-        اقدام در تهیه بودجه های پیشنهادی شبکه شهرستان با همکاری واحد طرح وبرنامه وبودجه استان.

-        همکاری با واحد تشکیلات وروشها درجهت سازمان دادن وظایف کارمندان وبهبود روشهای اداری.

-        بررسی وضعیت بهداشتی شهرستان واجرای برنامه های مربوط از طریق مرکزبهداشت استان.

-        نظارت درتامین بهداشت مواد غذایی مورد استفاده مردم از طریق نظارت برتولیدکنندگان وکارخانجات تولید مواد غذایی .

-        نظارت برفعالیت های مراکزبهداشتی درمانی روستایی و واحدهای آزمایشگاه وپرستاری ودرمانی وتامین نیازهای آنها .

-        نظارت برفعالیت های بخش خصوصی درحوزه دارو درمان.

-        همکاری با ادارات دولتی درتامین نیازمندی های بهداشتی ودرمانی آنها بالاخص بهداشت مدارس.

-        پذیرش ومعاینه مصدومین ومجروحین وبیماران سرپایی از طریق تجهیز مراکزبهداشتی درمانی موجود واورژانس پیش بیمارستانی.

-        تشکیل جلسات مختلف درطول سال با مسئولین واحدها و کارشناسان وکاردان ها جهت رفع مشکلات.

-        نظارت براموراداری ومالی ازقبیل کارگزینی ، دبیرخانه ، بایگانی خدمات ونگهداری اموال وانبار.

-        مسئول حفظ وحراست از ساختمان های شبکه از نظر امنیتی، سرقت، آتش سوزی وغیره.

-        سرپرستی تهیه وانجام گزارشات وآمارهای عادی وفوری وارسال آنها به دانشگاه.

-        نظارت بر فعالیت های کلیه کارکنان شبکه ومراکزبهداشتی درمانی واورژانس 115 مربوطه.

مدیریت درواحدهای بهداشتی درمانی.

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دارای 7 مرکزبهداشتی درمانی که 2 مرکز شبانه روزی و46 خانه بهداشت فعال، باوجود اینکه از نظر منابع نیروی انسانی وامکانات تجهیزاتی فنی واداری درحد مطلوب برخودار نبوده است ولی با سعی وتلاش کلیه کارکنان ستادی ومحیط روند خدمات بهداشتی درمانی وشاخص های بهداشتی درحدقابل قبول می باشد که نیازمند تلاش وپیگیری وحمایت توجه بیشتر مسئولین شهرستان ، استان وکشور می باشد.

با این رویکرد اقدامات وفعالیت های زیر جهت بهبود وضعیت موجود صورت گرفته است.

 

الف: برنامه ریزی:

·         تحلیل از وضعیت موجود مراکز وخانه های بهداشت وبخش خصوصی وتهیه گزارش از نتایج حاصله وارسال وپیگیری از طریق مقام های شهرستان ، استان، کشور.

·         پشتیبانی از ستاد، مراکز وخانه های بهداشت تابعه با توجه به امکانات وتجهیزات فنی واداری، منابع نیروی انسانی ، واعتبارات شهرستان.

 

ب: سازماندهی:

·         تلاش وپیگیری درجهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز به ویژه درمناطق محروم مراکزبهداشتی درمانی(دندانپزشک، پزشک ، ماما و...)

·         بهبود فضای فیزیکی مراکز وخانه های بهداشت (ستاد، مرکزبهداشتی درمانی، خانه بهداشت).

·         بهبود امکانات وتجهیزات فنی واداری ستاد ، مراکز وخانه های بهداشت .

·         پیگیری وتلاش درجهت تکمیل ، تجهیز وتامین نیروی انسانی بیمارستان سیاهکل و درمان بستر دیلمان.

·         پیگیری جهت تامین بخشی از نیازهای مالی وتجهیزاتی مراکز وخانه های بهداشت از طریق خیرین سلامت.

 

ج: پایش ونظارت:

·         پایش ونظارت برعملکرد وفعالیت مراکز وخانه های بهداشت.

·         نظارت بر عملکرد واحدهای درمانی بخش خصوصی.

·         نظارت بر واحدهای تهیه وتوزیع مواد غذایی، خوردنی، آشامیدنی .

·         برقراری نظم وانضباط اداری.

·         نگهداری صحیح از امکانات، تجهیزات دراختیار مراکز واحدهای تابعه.

·         نظارت بر اجرای بموقع فعالیت ها وارائه خدامت بهداشتی درمانی به مردم.

 

د: هماهنگی برون بخشی ودرون بخشی.

1-     هماهنگی درون بخشی:

·         برقراری وتشکیل جلسات باسرپرستان مراکز وکارشناسان ستادی جهت بررسی مسائل ومشکلات مراکز وخانه های بهداشت تحت پوشش .

·         تشکیل کمیته های مختلف فنی منجمله.

کمیته آمار-کمیته درآمد-کمیته منابع مالی ومصارف هزینه ها-کمیته تحول اداری ونقل وانتقالات وارزشیابی کارکنان-کمیته بحران وحوادث غیرمترقبه-کمیته امربه معروف ونهی ازمنکر کمیته رسانه ها-کمیته طرح تکریم-کمیته حمایتی کودکان زیر 6 سال- کمیته جلب مشارکت های مردمی وخیرین سلامت-کمیته آهنیاری-پروژه ارتقاء سلامت دختران، دبیرستانی وراهنمایی-کمیته بسیج آموزش همگانی تغذیه –کمیته بررسی مشکلات وآسیب شناسی عدم تحقق مصوبات کمیته ها-کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر-کمیته پیشگیری از اعتیاد-کمیته بهداشت روان-کمیته سلامت وامنیت غذایی-کمیته پایش وارزشیابی پزشک خانواده –کمیته شورای بهورزی – کمیته بهداشت مدارس-کمیته مدارس مروج سلامت- کمیته شورای سلامت شهرستان-کمیته بهسازی محیط، حفاظت از آب-کمیته مرگ ومیر کودک ومادر-کمیته مبارزه با بیماری ها- کمیته ارتقاء مستمر کیفیت-کمیته بررسی پیشنهادات کارکنان-کمیته هفته سلامت-کمیته دخانیات-کمیته بازآموزی ونوآموزی-کمیته پسماند.

·         هماهنگی با بسیج جامعه پزشکی وسایر نهادها وادارات جهت ویزیت رایگان درمناطق محروم درطی سال چندین مرحله.

 

2-     هماهنگی برون بخشی:

·         برقراری وتشکیل جلسه با روسای ادارات ونهادها با موضوعات مختلف بهداشتی.

·         تشکیل جلسه شورای سلامت شهرستان هر سه ماه یکبار.

·         تشکیل کارگروه های مختلف بهداشت ودرمان با ادارات ونهادهای مختلف .

·         شرکت در جلسات سایر نهادها وادارات مرتبط با موضوع بهداشت ودرمان.

·         شرکت درجلسه شورای اداری شهرستان وطرح موضوعات مرتبط با بهداشت ودرمان.

·         شرکت درجلسات شورای بهداشتی وفنی استان جهت پیگیری مطالبات ونیازهای بهداشتی درمانی شهرستان.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/05
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   1582