سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد دارویی
چاپ

بازدید و نظارت بر فعالیت داروخانه های خصوصی شهرستان

بازدید مشترک با واحد نظارت بر امور درمان از مراکز سوء مصرف مواد

صدور کپن شیر مصنوعی مراکز شهری روستایی و ارسال گزارش به معاونت غذا و دارو بصورت هر سه ماه یکبار

بازدید وپایش ازمراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

برنامه ریزی برای توزیع دارودر مراکز وخانه های بهداشت

تایید در خواست های دارویی وصدور فاکتور

تهیه اسناد دارویی داروخانه های بخش خصوصی طرف قرارداد

نوشتن رسید انبار های فاکتور های دارویی خریداری شده از شرکت های دارویی

صدور فاکتور های دارویی برای مراکز بهداشتی درمانی

تامین کسری های انبار دارویی مرکز بهداشت

بررسی تاریخ انقضاءداروها وتجهیزات انبار

نظارت بر عملکرد دارویاران و بهورزان و ارائه آموزشهای لازم جهت بهبود اوضاع درخواست ؛ نگهداری ؛ توزیع و مصرف دارو بصورت هرمرکز یکبار در ماه.

بازدید از انبار داروئی مرکز بهداشت و مقایسه موردی موجودی داروها با دفاتر و کامپیوتر و رعایت ترتیب چیدن داروها براساس تاریخ انقضاء داروها .

نظارت بر نحوه عملکرد داروخانه های بخش خصوصی با مراکز بهداشتی درمانی تابعه ؛ پیرامون طرح پزشک خانواده .

نظارت بر نحوه عملکرد متصدیان داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی و ماماهای تحویل گیرنده دارو .

جمع آوری و جمع بندی آمار و عملکرد واحد دارویی و ارسال به معاونت بهداشتی

 بررسی نسخ بیمه روستایی داروخانه ­ های طرف قرارداد(داروخانه ­ های خصوصی)

 برگزاری کلاس ­ های آموزشی وآزمون دارویی از دارویاران وبهورزان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1073