سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت مدارس
چاپ

شرح وظایف واحد بهداشت مدارس

هدف کلی:

-ارتقای سطح سلامت دانش آموزان کارکنان مدرسه ووالدین وتوسعه نظام سلامت درمدارس

شرح وظایف:

-پیگیری اجرای ضوابط ودستورالعملهای ابلاغی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی درزمینه برنامه های سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس

-نظارت وپایش از روند اجرای برنامه های واحد بهداشت مدارس درسطوح محیطی

-ایجاد هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی در جهت پیشبرد اهداف بهداشتی دانش آموزان

-بررسی مشکلات ومعضلات واحدهای محیطی وهمکاری درجهت رفع مشکلات آنها

-انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه سلامت نوجوانان جوانان ومدارس

-تشکیل کمیته های شهرستانی(بهداشت مدارس ومدارس مروج سلامت) به منظور بهره گیری از تجارب کارشناسان

-ارسال مطالب علمی وآموزشی درقالب بروشور پمفلت وتراکت و... در زمینه سلامت مدارس وجوانان جهت دانش آموزان کارکنان مدارس واولیای دانش آموزان

-جمع آوری اطلاعات وآمارفعالیتها وگزارش به واحد سلامت نوجوانان  وجوانان ومدارس معاونت بهداشتی دانشگاه

-تهیه شاخص های برنامه های سلامت جوانان ومدارس

-ارزشیابی مداوم ازبرنامه های بهداشت مدارس

برنامه ها:

-اجرای طرح مدارس مروج سلامت

-طرح سنجش نوآموزان بدو ورودبه دبستان

-اجرای طرح ارزیابی مقدماتی ومعاینات پزشکی دانش آموزان ورودی متوسطه اول ودوم

-بازدید از مدارس تحت پوشش

-نظارت بر طرح پرونده سلامت مدرسه

-آموزش بهداشت در مدارس

-جمع آوری اطلاعات جمعیتی دانش آموزان و مدارس

-نظارت براجرای صحیح برنامه مبارزه با پدیکلوزبا مشارکت واحد مبارزه وپیشگیری ازبیماریها

-اجرای طرح ایمن سازی دانش آموزان پایه اول ابتدایی وواکسیناسیون توام پایه اول متوسطه

-آموزش پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیزدر نوجوانان وجوانان

-بهداشت بلوغ در نوجوانان وجوانان

-بررسی ید در ادرار دانش آموزان مقطع ابتدایی وپایش اختلالات ناشی از آن

-نظارت بر اجرای طرح ملی شیر مدرسه

-پرداخت کمک هزینه عینک به دانش آموزان بااولویت دانش آموزان بی بضاعت وروستایی

-همکاری در اجرای طرح ها وبرنامه های سایر واحدهای بهداشتی(آهن یاری دانش آموزان متوسطه اول ودوم و...)

-اجرای برنامه های آموزشی وباز آموزی جهت رده های مختلف بهداشتی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   785